Astronomické inštitúcieAstronomický ústav Slovenskej akadémie vied

Vysunuté pracovisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava


Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
oddelenie astronómie a astrofyziky
vedúci Astronomického ústavu FMFI UK: prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
tel: 02/65423611


Astronomický klub Bratislava

predseda: Bc. Peter Kráčalík
Mamateyova 4, 851 04 Bratislava
poštová adresa: Romanova 22, 851 02 Bratislava
tel: 0908/526381
mail: rkcalakiv@seim.rks


Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

Ing. Ľuboslav Dobrovoda
Komenského 19, 900 01 Modra
tel: 033/6474800
mail: odrbvodo2ap@so.tks


Odbočka Slovenskej astronomickej spoločnosti

predseda: RNDr. Katarína Maštenová
mail: mka@tsoroptrlas.k

Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

údaje nie sú v súčasnosti k dispozícií ...

Centrum voľného času Stonožka

vedúci krúžku: Kamil Nemečkay
astronomické krúžky Alcor a Mizar
Sadová 648, 90502 Senica

Astronomicko - geomagnetické observatórium UK v Bratislave

Observatórium je organizačne začlenené k:
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
tel: 02/65423611

Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

Mgr. Ivan Molnár st.
924 01 Galanta, Sídlisko Jas č. 934

Hvezdáreň Sobotište

RNDr. Svetozár Štefeček
906 05 Sobotište
tel: 0903/105735


Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

RNDr. Svetozár Štefeček
gen. L. Svobodu 1361/24, 905 01 Senica
mail: vsseetb@.aeteloc.mks

Hvezdáreň Hlohovec (hvezdáreň s planetáriom)

riaditeľ: Mgr.Jozef Krištofovič
Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec
tel: 033/7301828


Odbočka Slovenskej astronomickej spoločnosti

Hvezdáreň Hlohovec
predseda: RNDr. Pavol Hazucha
mail: sarthoolh@.locars.k

Slovenská ústredná hvezdáreň (hvezdáreň s planetáriom)

riaditeľ: Ing. Teodor Pintér
Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo
tel: 035/7602484-6


Odbočka Slovenskej astronomickej spoločnosti

Slovenská ústredná hvezdáreň
predseda: RNDr. Marián Lorenc
mail: usshlos@hus.k


Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

Jozef Csipes

Tekovská hvezdáreň Levice

riaditeľka: Bc. Rozália Ondíková
Sokolovská 21, 934 01 Levice
tel: 036/6312166

Nitrianska hvezdáreň pri SÚH Hurbanovo

Zodpovedný pracovník: Mgr. Peter Poliak
Fatranská 3, 949 01 Nitra
tel: 037/6537449


Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

RNDr. Juraj Miššík
Lomnická 3, 949 01 Nitra
mail: uJar.jiMsskiu@ingas.k

Hornonitrianska hvezdáreň Partizánske

riaditeľ: Vladimír Mešter
P.O.Box 59, 958 01 Partizánske
tel: 038/7497108


Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

údaje nie sú v súčasnosti k dispozícií ...

Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

údaje nie sú v súčasnosti k dispozícií ...

Astronomická pozorovateľňa prof. Alojza Cvacha

RNDr. Zdenka Baxová
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín
ul.1. mája 2, 911 35 Trenčín
tel: 038/7497108

Astronomický klub Juraja Bardyho

Ing. Marián Mičúch
018 26, Plevník-Drienové
tel: 042/4382470

Astronomická pozorovateľňa M.R.Štefánika v Martine

Gymnázium V. Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 03601 Martin
tel.: 0907/171755, 0907/519196

kontakt: Ivan Šabo: vinag@mytms.k a Mária Kuková: amajk.kuvo@amgia.locm

Považská hvezdáreň v Žiline

riaidteľ: RNDr. Miroslav Znášik
Horný Val 20/41, 010 01 Žilina
tel.: 041/5643200

mail: vhzeaderzn@auvzclini.aks


Odbočka Slovenskej astronomickej spoločnosti

Považská hvezdáreň v Žiline
predseda: RNDr. Miroslav Znášik
mail: zmanis@kuvzclini.aks

Kysucká hvezdáreň

riaditeľ: RNDr. Ján Mäsiar
Dolinský potok 1278, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.: 041/4212946


Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

Ing. Justín Gašinec
Kamence č. 1176/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto


Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

Ing. Július Slíž
024 04 Kysucké Nové Mesto, Jesenského č. 1170/31
mail: lSzij.luui@slsvokaarlis.k

Hvezdáreň v Banskej Bystrici

riaditeľ: Mgr. Stanislav Kaniansky
Lazovná 28, 975 90 Banská Bystrica
tel.: 0917/681601
mail: oktnka@tsartbo.bks


Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

Ing. Jaroslav Gerboš
Kollárova 12, 974 01 Banská Bystrica
mail: vhzead@rsietnrtes.k


Odbočka Slovenskej astronomickej spoločnosti

Hvezdáreň v Banskej Bystrici
predseda: Mgr. Juraj Škvarka
mail: oktnka@tsartbo.bks

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella

riaditeľ: Mgr. Stanislav Kaniansky
Duklianskych hrdinov 21, Žiar nad Hronom
tel: 045/6723615


Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

Pavel Orolín
Jesenského 76, 965 01 Žiar nad Hronom

Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

údaje nie sú v súčasnosti k dispozícií ...

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

riaditeľ: RNDr. Pavol Rapavý
Tomášovská 63, 979 01 Rim.Sobota
tel: 047/5624709


Slovenský zväz astronómov amatérov - Rada zväzu

Hvezdáreň Rimavská Sobota
979 01 Rimavská Sobota, Tomášovská 65
mail: vhzeader@nsren.tks


Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

Hvezdáreň Rimavská Sobota
Ján Fabricius
Tomášovská 65, 979 01 Rimavská Sobota
mail: vhzeader@nsren.tks

Hvezdáreň v Rožňave

riaditeľ: Matej Schmögner
Lesná 1, 048 80 Rožňava
tel: 058/7323650


Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

Mgr. Irena Tóbisová
P. Dobšinského 43, 048 01 Rožňava

Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

František Sejút
Slovenská č. 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves
mail: isostfs@sifo.tks

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

riaditeľ: doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
tel: 052/7879111


Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV - hlavný výbor

Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
predseda: RNDr. Juraj Zverko, DrSc.
tel: 052/7879126
mail: as@sat.3ks


Odbočka Slovenskej astronomickej spoločnosti

Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
predseda: RNDr. Theodor Pribulla, CSc.
mail: rpbilualt@3as.k

Astronomický ústav SAV - vysokohorské observatórium

Observatórium je organizačne začlenené k:
Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica
tel: 052/7879111

Astronomický ústav SAV - vysokohorské observatórium

Observatórium je organizačne začlenené k:
Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica
tel: 052/7879111

Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

údaje nie sú v súčasnosti k dispozícií ...

Hvezdáreň Roztoky

Hvezdáreň je organizačne začlenená k:
Podduklianske osvetové stredisko
pracovisko Hvezdáreň Roztoky
ul. Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník
tel: 054/7592320

Hvezdáreň v Prešove (hvezdáreň s planetáriom)

riaditeľ: Dr. Juraj Humeňanský
Dilongova 17, 080 01 Prešov
tel: 051/7722065


Odbočka Slovenskej astronomickej spoločnosti

Hvezdáreň a planetárium v Prešove
predseda: RNDr. Danica Jančušková
mail: as@ssartpoeros.vks

Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

RNDr. Iveta Gnipová
Komenského 2661-K11/3, 069 01 Snina

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle

Observatórium je organizačne začlenené k:
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Mierová 4, 066 01 Humenné
tel: 057/7752179

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

riaditeľ: RNDr. Igor Kudzej, CSc
Mierová 4, 066 01 Humenné
tel: 057/7752179


Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

Ondrej Čorný
066 01 Humenné, Družstevná 1470/8
mail: coroynp@boxos.k

Slovenské technické múzeum - planetárium

Hlavná 88, 043 82 Košice
tel: 055/6224035


Ústav fyzikálnych vied Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach

riaditeľ: doc. RNDr. Michal Jaščur, PhD.
Park Angelinum 9, 040 01 Košice
tel: 055/2346101


CVČ Domino Košice

vedúci astronomického krúžku: Ing. Peter Kaňuk
Klub astronómov Pallas
Popradská 86, 040 11 Košice
tel: 055/6411411

Hvezdáreň Michalovce

riaditeľka: Mgr. Gabriela Kramáreková
Hrádok 1, 071 01 Michalovce
tel: 056/6443260

Úsek astronómie Regionálneho osvetového strediska v Trebišove

ul. SNP 1049/76, Trebišov
tel: 056/6725620

Hvezdáreň v Medzeve

vedením hvezdárne poverený: Ing. Jaroslav Stehlík
Štoska 174, 044 25 Medzev
tel: 055/4663675


Miestna odbočka Slovenského zväzu astronómov amatérov

údaje nie sú v súčasnosti k dispozícií ...

SOLAR - Astronomické združenie

Hvezdáreň Senec
Nám. A. Molnára 2, 90301 Senec tel: 0918/622210

Astronomický klub Antonína Bečváře

Hvezdáreň Kanianka
(4 km od Bojníc)
Školská 9, 972 01 Bojnice tel: 0903/162204

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava