IYA 2009 v médiách

Tlačová správa k výstave VESMÍR - dobrodružstvo objavov

Exteriérová výstava 48 veľkorozmerných fotografií vesmírnych objektov

Medzinárodná astronomická únia (IAU) schválila v auguste 2003 na Valnom zhromaždení v Sydney návrh, aby rok 2009, v ktorom uplynie 400 rokov od prvého astronomického pozorovania ďalekohľadom, uskutočneného Galileom Galileim, bol vyhlásený za Medzinárodný rok astronómie (IYA). Jej zámer podporilo v októbri 2005 UNESCO, ktoré sa spolu s IAU stalo spoluorganizátorom IYA 2009. V decembri 2007 schválila IYA2009 formou rezolúcie Organizácia spojených národov (OSN). Všetky potrebné informácie sú k dispozícii na webovej stránke http://ww.astronomy2009.org.

Ústredná téma IYA2009: „Vesmír, objavuj ho pre seba“ má umožniť obyvateľom Zeme uvedomiť si svoje miesto vo Vesmíre cez pozorovanie dennej a nočnej oblohy a získať tak osobný vnem krásy z jeho objavovania. Všetci obyvatelia Zeme by si mali uvedomiť dopad astronómie a základných vied na náš dnešný život a pochopiť, ako vedecké vedomosti môžu prispieť k spravodlivej a mierovej spoločnosti. Očakáva sa, že IYA stimuluje celosvetový záujem o astronómiu a príbuzné vedy, obzvlášť u mladej generácie. Medzinárodný rok astronómie bude celosvetovou oslavou astronómie a jej príspevku pre spoločnosť a kultúru, s podujatiami na lokálnej, regionálnej, národnej a globálnej úrovni po celý rok 2009.

Nahliadnutie do tajov, ktoré kozmický priestor ukrýva, sprostredkuje i unikátna výstava “Vesmír – dobrodružstvo objavov”, ktorá sa presunula po Prahe , Brne a Ostrave aj do nášho mesta. Výstavu tvorí 48 veľkorozmerných fotografií vesmírnych objektov od telies slnečnej sústavy až po vzdialené galaxie, ktorých podivuhodné zábery boli urobené tými najväčšími astronomickými observatóriami – umiestnenými nielen na zemskom povrchu, ale taktiež v kozmickom priestore. Návštevníci si môžu prehliadnuť nielen kamenné a plynné planéty, ale taktiež i hmloviny, hviezdokopy a objekty na samotných hraniciach viditeľného vesmíru. Autormi fotografií sú pracovníci astrofyzikálnych ústavov v Mexiku a v Španielsku. Výstava vznikla za podpory UNESCO, Medzinárodnej astronomickej únie, Astronomického ústavu AV ČR, Hlavného mesta Prahy, Národného divadla v Prahe a mnohých ďalších organizácií pod vedením prof. RNDr. J. Palouša, DrSc.

Iniciátorom výzvy k inštalácii tejto výstavy v Košiciach stal sa prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. Táto myšlienka oslovila jeho kolegov z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ (prof. Sovák, doc. Jaščur, Dr. Kíreš, Dr. Dirner, Dr. Parimucha, Dr. Gális) a ÚEF SAV (doc. Flachbart, dr. Szabó) v Košiciach. Košické fyzikálne pracoviská, ktoré sa venujú popularizácii fyzikálnych vied a dosahujú v tejto oblasti mimoriadne úspechy sa združili, aby poskytli občanom a návštevníkom nášho mesta možnosť oboznámenia sa s touto unikátnou medzinárodnou výstavou. Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Slovenské technické múzeum, Regionálne centrum mládeže v Košiciach v spolupráci so samosprávou mesta Košice umožnia nahliadnúť do tajov kozmu prostredníctvom veľkorozmerných fotografií vytvorených najväčšími astronomickými observatóriami umiestnenými na zemskom povrchu i v kozmickom priestore. Autormi výstavy sú významný astronómovia z Španielska a Mexika. Podobná výstava je v rámci Medzinárodného roku astronómie realizovaná vo viacerých krajinách sveta. Výstavu sprevádza bohatý sprievodný program ( populárne prednášky pre verejnosť, prehliadky nočnej oblohy organizované členmi astronomického klubu PALLAS, výtvarná, fotografická a literárna súťaž na tému z astronómie pre žiakov základných škôl) zamerané na propagáciu medzinárodného roku astronómie.

Táto naša putovná výstavka môže byť ďalším obohatením široko koncipovaného programu „Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013“.

Tlačovú správu tiež nájdete na tejto stránke.


Správa Slovenského koordinačného výboru pre tlačové agentúry SITA a TASR

100 hodín astronómie: celosvetový astronomický maratón prekoná rekord v počte účastníkov.

Najvýznamnejšou celosvetovou akciou k Medzinárodného roku astronómie 2009, venovanou najširšej verejnosti, je bezpochyby kľúčový projekt: „100 hodín astronómie“, ktorý sa koná v dňoch 2.-5.apríla 2009. 100-hodinový astronomický maratón sa stane najväčšou vedecko-popularizačnou akciou v histórii ľudstva. Na webovom portáli k tejto akcii bolo zaregistrovaných viac ako 1500 podujatí vo vyše 130 krajinách a tento počet každým dňom narastá. Očakáva sa, že sa na akcii zúčastní viac ako milión záujemcov. V priebehu akcie si ľudia na celom svete budú zdieľať skúsenosti z pozorovania Slnka a objektov nočnej oblohy. Pre mnohých to bude prvý letmý pohľad na vesmír cez ďalekohľad. Pre ďalších to bude výborná príležitosť odovzdať svoje znalosti a skúsenosti novým záujemcom o astronómiu.

Do živého 24-hodinového celosvetového webového vysielania, nazvaného „Okolo sveta s 80 ďalekohľadmi“, ktoré sa bude konať od 3. apríla 9:00 UT (11.00 SELČ) do 4. apríla 9.00 UT (11.00 SELČ) sa zapoja najvýznamnejšie pozemské a družicové astronomické observatóriá. Diváci zistia, čo sa deje na observatóriu v ich krajine, alebo na observatóriách na opačnej strane planéty, môžu poslať otázky a odkazy, uvidia nové obrázky z vesmíru a zistia, čo astronómovia práve robia. Do webového vysielania sa zapoja astronomické observatóriá: ďalekohľady Keckov a Severný Gemini na Havajských ostrovoch, Anglo-austrálsky ďalekohľad, ďalekohľady na Kanárskych ostrovoch, veľký ďalekohľad v Južnej Afrike, VLT ďalekohľad Európskeho južného observatória v Chile, ale aj riadiace centrá družicových observatórií: NASA/ESA Hubblov vesmírny ďalekohľad, ESA XMM-Newton, Integrál a ďalšie. Prostredníctvom webového vysielania diváci navštívia všetky svetadiely, vrátane Antarktídy. Webové vysielanie sa bude uskutočňovať z Hlavnej budovy Európskeho južného observatória v Mníchove využitím živého video vysielania prostredníctvom služby Ustream.tv. Ktokoľvek s webovým prehliadačom podporujúcim Flash bude môcť sledovať show cez webový portál 100 hodín astronómie. TV stanice, webové portály a vedecké centrá využijú na propagáciu vysoko kvalitné pripojenie. Očakáva sa aj zapojenie reprezentantov médií, ktorí budú pripravovať reportáže z prvej línie.

Program „Celosvetový hviezdny večierok“ sa bude konať po západe Slnka 4. apríla postupne po celej zemeguli. Amatérski astronómovia, kluby a iné skupiny rozmiestnia ďalekohľady na verejných miestach, ako sú rušné ulice, nákupné centrá a pod., aby umožnili čo najväčšiemu počtu ľudí pozorovať objekty hviezdnej oblohy. Tieto dve hlavné iniciatívy budú doplnené 5. apríla podujatím „Slnečný deň“. V niektorých štátoch organizujú aj podujatie „100 hodín astronómie pre juniorov“ a „Slávnostné otvorenie 100 hodín astronómie“. Podrobnosti sú na www.100hoursofastronomy.org.

Okrem akcie „100 hodín astronómie“ sa konajú lokálne podujatia k Medzinárodnému roku astronómie 2009, naplánované vedeckými spoločnosťami a astronomickými entuziastami po celom svete, ktoré zahrňujú pozorovacie stretnutia, výstavy, špeciálne vystúpenia, atď. Akcie „100 hodín astronómie“ sa zúčastňuje aj Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici formou otvorených dverí pre školy a verejnosť, vrátane nočných pozorovaní. Podrobnosti akcie sú na www.ta3.sk_100 hodín astronómie. Deň otvorených dverí na observatóriu na Lomnickom štíte sa uskutoční v sobotu 4.4.2009. Akcia „100 hodín astronómie“ sa uskutoční aj v mestských a regionálnych hvezdárňach a planetáriách, astronomických kluboch a krúžkoch na celom území Slovenska.


Reportáže v rozhlase a televízií:

Slovenský rozhlas

Týždňový rozhlasový spravodajský seriál k Medzinárodnému roku astronómie z hvezdárne

  1. pondelok
  2. utorok
  3. streda
  4. štvrtok
  5. piatok

Medzinárodný rok astronómie - rozhovor s RNDr. Pavlom Rapavým (SZAA, Hvezdáreň Rimavská Sobota)

Rok astronómie - rozhovor s RNDr. Drahomírom Chocholom, DrSc. a doc. RNDr. Jánom Svoreňom, DrSc. (Astronomický ústav SAV)


Reportáže v denníkoch:

Denník SME

Tento rok bude patriť aj vesmíru

Vo vesmíre je stále čo objavovať

Moderná pozorovacia astronómia sa zrodila pred 400 rokmi

Denník Cassovia

Medzinárodný rok astronómie


Reportáže v iných médiách

Rok 2009 je Medzinárodným rokom astronómie

Do Medzinárodného roka IYA 2009 sa zapojí aj Slovensko

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava