Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/html/vesmir.sk/public_html/astronomia2009/index.php on line 101
Medzinarodný rok astronómie 2009 | IYA 2009 | Regionálne akcie
     

Regionálne akcie

Na tejto stránke nájdete reportáže z uskutočnených aktivít konaných pri príležitosti Medzinárodného roku astronómie hvezdárňami a inými astronomickými zariadeniami na Slovensku

Výstava VESMÍR - dobrodružstvo objavov

Exteriérová výstava 48 veľkorozmerných fotografií vesmírnych objektov

4. - 30. 9. 2009, park pri kaplnke sv. Michala na Hlavnej ulici v Košiciach

Ústredná téma IYA2009: „Vesmír, objavuj ho pre seba“ má umožniť obyvateľom Zeme uvedomiť si svoje miesto vo Vesmíre cez pozorovanie dennej a nočnej oblohy a získať tak osobný vnem krásy z jeho objavovania. Všetci obyvatelia Zeme by si mali uvedomiť dopad astronómie a základných vied na náš dnešný život a pochopiť, ako vedecké vedomosti môžu prispieť k spravodlivej a mierovej spoločnosti. Očakáva sa, že IYA stimuluje celosvetový záujem o astronómiu a príbuzné vedy, obzvlášť u mladej generácie. Medzinárodný rok astronómie bude celosvetovou oslavou astronómie a jej príspevku pre spoločnosť a kultúru, s podujatiami na lokálnej, regionálnej, národnej a globálnej úrovni po celý rok 2009.

Nahliadnutie do tajov, ktoré kozmický priestor ukrýva, sprostredkuje i unikátna výstava “Vesmír – dobrodružstvo objavov”, ktorá sa presunula po Prahe , Brne a Ostrave aj do nášho mesta. Výstavu tvorí 48 veľkorozmerných fotografií vesmírnych objektov od telies slnečnej sústavy až po vzdialené galaxie, ktorých podivuhodné zábery boli urobené tými najväčšími astronomickými observatóriami – umiestnenými nielen na zemskom povrchu, ale taktiež v kozmickom priestore. Návštevníci si môžu prehliadnuť nielen kamenné a plynné planéty, ale taktiež i hmloviny, hviezdokopy a objekty na samotných hraniciach viditeľného vesmíru. Autormi fotografií sú pracovníci astrofyzikálnych ústavov v Mexiku a v Španielsku. Výstava vznikla za podpory UNESCO, Medzinárodnej astronomickej únie, Astronomického ústavu AV ČR, Hlavného mesta Prahy, Národného divadla v Prahe a mnohých ďalších organizácií pod vedením prof. RNDr. J. Palouša, DrSc.

  1. pozvánka
  2. plagát
  3. leták
  4. prezentácia
  5. tlačová správa

Svet v noci - The World at Night

Výstava fotografii v zádverí Makovického domu

Hvezdáreň v Žiline, Na ul. Horný Val 20/41, Žilina, denne 8:00-16:00

Svet v noci ( TWAN ) je nový projekt, ktorého cieľom je ukázať verejnosti zbierku fotografických prác vynikajúcich autorov. Zachytávajú svetové prírodné a kultúrne pamätihodnosti na pozadí hviezdnej oblohy. Projekt je oficiálnou súčasťou Medzinárodného roku astronómie – IYA 2009

Hviezdna obloha na snímkach je rovnaká pre všetky národy, viery i politické systémy. Jej rovnako pokojný a majestátny vzhľad nad horizontom tvorí nielen rovnaké pozadie klenotom prírody a ľudstva, ale aj zjednocuje obyvateľov Zeme, malého ostrova v nesmiernom oceáne Vesmíru, v ich úsilí po mieri a pokoji pre všetkých jej obyvateľov.
Svet v noci je výzvou k ľudskosti, porozumeniu a spolupráci. Iba málokto videl Zem z kozmu, opačný pohľad: zo Zeme na hviezdnu oblohu, ktorý je polovicou cesty človeka ku hviezdam, môžeme sprostredkovať verejnosti vynikajúcimi dielami významných svetových autorov. Celá výstava vyjde aj ako unikátna publikácia knižne a v elektronickej forme ako projekt IYA 2009. Snímky sú verejne prístupné na oficiálnej stránke projektu.

Časť projektu, ktorý predkladáme našej odbornej i laickej verejnosti môže byť aj inšpiráciou a výzvou pre našich autorov. Aj na Slovensku máme veľa prírodných krás a kultúrnych pamiatok, ktorých snímky na pozadí hviezdnej oblohy môžu obohatiť nielen nás, ale i ostatných pozemšťanov. Kým existujú miesta, nazasiahnuté svetelným znečistením, devastujúcim pohľad na hviezdnu oblohu, je treba konať. Napriek jednoduchosti spôsobov odstránenia svetelného znečistenia, môže obyvateľom veľkých miest trvať veľmi dlho, kým opäť uvidia na pozadí pamiatok a divov našej prírody najzreteľnejšiu časť majestátu Vesmíru – hviezdnu oblohu. Každý, čo i len regionálny úspech v tomto svetovom projekte tak môže byť prístupný všetkým a napĺňať jeho vznešené ideály.

Považská hvezdáreň v Žiline

Pozri: Kalendár udalostí

Čaro vesmíru - výstava

Kysucká hvezdáreň, Kysucké Nové Mesto

Výstava astronomických fotografií najmä amatérskych fotografov zo Žilinského kraja. Sprostredkováva krásu zdanlivo čierneho nekonečne veľkého a nemenného vesmíru.
Keďže obe hvezdárne Žilinského samosprávneho kraja sú lokalizované v jeho západnej časti, výstava je určená predovšetkým pre obyvateľov tých regiónov, ktorí nemajú možnosť priamo pozorovať vesmír pomocou špičkových astronomických ďalekohľadov týchto hvezdární. Preto je koncipovaná ako prenosná putovná výstava. V súčasnosti pozostáva z 50 kusov fotografií v klip-rámoch veľkosti 40x50 cm a 30 kusov fotografií v klip-rámoch veľkosti 30x40 cm umiestnených na desiatich ľahko prenosných paneloch. To umožňuje inštalovať výstavu v priestoroch ľubovoľnej kultúrnej alebo vzdelávacej inštitúcie kraja.

Výstava bola v roku 2007 podporená z Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Pozri: Kalendár udalostí

Výstava Svetelné znečistenie

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

V dňoch 24.3.-14.4.2009 bola v priestoroch Hvezdárne a planetária v Prešove nainštalovaná výstava „Svetelné znečistenie“.

Zostaviteľom výstavy je Česká astronomická spoločnosť, no tvoria ju tiež tri slovenské postery a model prezentujúci správne a nesprávne osvetlenie ulice, ktorého autorom je Igor Jankových. Model asi najviac zaujal malých i veľkých návštevníkov nášho planetária.

Aj keď rok 2009 je medzinárodným rokom astronómie, nebol to jediný dôvod prečo táto výstava bola predstavená Prešovčanom. Myslím si, že propagovať problematiku svetelného znečistenia, prirodzene začali astronómovia ako jedni z prvých. Veď kto iný ako astronóm si môže všimnúť, že v husto osídlených miestach našej Zeme sa čoraz viac strácajú hviezdy na oblohe? A to nie je jediný dôvod prečo o tejto problematike hovoríme. A my sme naozaj aj hovorili, konkrétne, dosť bolo povedané na túto tému v rámci prednášky „Zachráňme noc“, na ktorú sme pozvali rodáka z Prešova a riaditeľa Hvezdárne v Rimavskej Sobote p. RNDr. Pavla Rapavého, ktorá sa uskutočnila 26.3.2009 v prednáškovej sieni Hvezdárne a planetária v Prešove.

Počet návštevníkov, ktorí mohli vidieť výstavu v Prešove bol 1002.
Dôkazom toho, že sa výstava páčila je aj množstvo zápisov do návštevnej knihy výstavy.

Renáta Kolivošková
sam.odborná pracovníčka HaP Prešov

GALILEIÁDA 2009: Ako to videl Galileo?

Považská hvezdáreň v Žiline

V;rámci projektu "GALILEIÁDA 2009: Ako to videl Galileo?", ktorý pripravila Považská hvezdáreň v Žiline, chceme verejnosti priblížiť prevratné Galileiho objavy a pozorovania replikou jeho pôvodného ďalekohľadu ( priemer objektívu 38 mm, ohnisková vzdialenosť 125 cm, zväčšenie variabilné, od 8x do 30x) a súčasne moderným astronomickým ďalekohľadom.

Prvá časť pozorovanie fáz Venuše bola pre verejnosť pripravená v dňoch od 2. do 6. februára 2009 na pozorovateľni Považskej hvezdárne v Žiline Na Malom dieli.

Ďalšie pozorovania sú predbežne plánované na apríl ( Saturn a jeho prstence ), máj a jún (Mesiac), august (Mliečna cesta), september (Jupiter a jeho mesiace) a november (slnečné škvrny).

Časť 1. FÁZY VENUŠE

Prevratný objav fáz planéty VENUŠE čiže Večernice, podobných fázam Mesiaca si mohli záujemci pozrieť od 2. do 6. februára 2008 fukčnou replikou pôvodného ďalekohľadu veľkého astronóma GALILEA GALILEIHO a súčasne aj moderným ďalekohľadom v prípade priaznivé ho počasia denne už od 15:00 do 18:00 SEČ na pozorovateľni Považskej hvezdárne v Žiline na Malom Dieli č. 20

Otvorenie IYA

MO SZAA Poniky

Miestna organizácia SZAA v Ponikách otvorila Medzinárodný rok astronómie v piatok 16.1.2009 verejným pozorovaním.

Medzinárodný rok astronómie je veľkou oslavou astronómie v každom meradle a preto MO SZAA v Ponikách si považovala za česť otvoriť IYA 2009 aj na miestnej úrovni. Program venovaný IYA 2009, ktorý chce MO SZAA Poniky realizovať v priebehu roka nájdete na stránkach SZAA a Astronómie On-Line. Dňa 16. januára sa v zmysle plánovaného programu uskutočnilo verejné pozorovanie v obci Poniky, na detskom ihrisku, ulica Pod Dielcom. I keď sa príprava na pozorovanie začala už niekoľko dní, pred samotnou akciou, v deň D boli členovia MO plný napätia ako to celé dopadne a najmä, či nám bude priať počasie. Spomínaný deň sa začal podhorskou rannou hmlou, ktorá sa udržala až do cca 14:00, kedy sa krásne vyjasnilo. Keďže to s počasím vyzeralo veľmi dobre, pripravili sme pozorovacie stanovisko na ktoré sme umiestnili statív s binárom 20x80 a Newton 150/1400 na equatoriálnej montáži spolu s pohonom. Prebehla skúška prístrojov, bateriek a ostatného vybavenia (okuláre, fotoaparáty, plagáty, čaj s rumom...) a už sme len čakali na plánovaný začiatok.

Tesne pred plánovaným začiatkom pozorovania o 17:00, sa z ničoho nič na oblohe vygenerovalo niekoľko oblakov, ktoré namiesto toho aby niekde zmizli, zotrvávali na svojich miestach a zdalo sa, že ich nič z ich ležérneho postoja nedokáže vypudiť. Našťastie, nenachádzali sa na miestach, kde na oblohe svietila Venuša a tak sme pokojne mohli začať pozorovať legendárnu „sestru Zeme“.

Na naše počudovanie sa nám tu stretlo až 34 ľudí, čo sme vôbec nečakali. Po zbežnom prieskume sme zistili, že sa jedná nie len o ľudí z Poník, ale aj z Ponickej Huty, Dúbravice, Oraviec, Banskej Bystrice a dokonca jeden z prítomných bol zo Zvolena.

Božská Venuša zapôsobila na ľudí takmer okamžite. Mnohí z nich boli prekvapení tým čo vidia, najmä po tom, čo sme im ju ponúkli pri 230 násobnom zväčšení. Po tom čo sa ňou každý do sýtosti pokochal, sme sa rozhodli, že im poukazujeme súhvezdia. Našťastie, nemožné sa stalo skutočnosťou, pretože tie mráčiky, čo sa na nás prišli pozrieť sa sťa zázrakom stratili. Nič nám teda nebránilo ukázať prítomným súhvezdia, ako ukazovátko sme použili baterku. Snáď každý z nich chcel vedieť, kde je Orión a väčšina si zamenila Malý voz s Plejádami. Postupne sme si prešli celú, v danom okamihu viditeľnú oblohu, pričom sme nezabudli ukázať aj Mliečnu dráhu. Následne po prehliadke súhvezdí sme začali ukazovať prítomným ľuďom objekty hviezdnej oblohy. Aby to nebolo také jednoduché, každý pozorovaný objekt sme im ponúkli pozrieť si najprv v bináry a až potom v ďalekohľade. Prvým objektom sa stala Veľká hmlovina v Orióne, nasledovala Vaľká hmlovina v Androméde, otvorená hviezdokopa χ a h Per, Plejády, otvorená hviezdokopa M 35 v Blížencoch. Pokračovali sme otvorenými hviezdokopami M 36 a M 37 v súhvezdí Povozník a nezabudli sme ani na nádhernú otvorenú hviezdokopu Jasličky v súhvezdí Rak. Na záver celého pozorovania sme si ponechali planétu Saturn, ktorej prstenec je v súčasnosti veľmi úzky a tohto roku Zem prejde jeho rovinou. Pri 230 násobnom zväčšení bol priam magický a účastníci pozorovania sa nevedeli vynadívať.

Pôvodný plán počítal aj s pozorovaním Mesiaca, no bohužiaľ ten sa nám už pozorovať nepodarilo nakoľko sa nad východným obzorom začala tvoriť hustá hmla. Akcia mala veľký úspech a preto sme sa rozhodli, že podobné akcie budeme robiť častejšie. O ich konaní budeme dopredu informovať.

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

V piatok 16.1.2009 o 9.hodine ráno sa aj u nás začal Medzinárodný rok astronómie, privítali ho deti zo ZŠ Dobšinského v niekoľkých skupinách, ktoré takto začali objavovať vesmír pre seba. Zaujali prezentácie o prvých historických Galileiho astronomických pozorovaniach spred 400 rokov a pretože hmla a poľadovica zabránili vyskúšať si nejaké pozorovanie on line na skutočnom veľkom ďalekohľade, overili si, že aj taký malý model Newtonovho ďalekohľadu vyzerá nielen ako pekná hračka, ale naozaj je aj funkčný.
Wau, aj s otvorenými ústami sa dívalo aj sústredene, šošovka ku šošovke a je to...Galileiho bol síce iný, tento je zrkadlový a Newton ho zostrojil neskôr, ale je to paráda...
Svetelné znečistenie Európy a Slovenska na plagáte bol pre nich tiež zaujímavý objav, že aj boj proti nemu je oprávneným nosným pilierom IYA už veľmi dobre chápali. Nadšenie bolo nefalšované, ako vidno páčilo sa im u nás (aj vďaka pani učiteľkám Patakyovej a Sakálovej) a dúfame, že tento odchod od nás nebude posledný...

Viac obrázkov z otvorenia IYA v Rimavskej Sobote nájdete priamo na stránke hvezdárne.

Zdroj: http://www.astrors.sk/otvorenieIYAunas.htm

Hvezdáreň v Michalovciach

prihovor_k_iya2009.jpgVo štvrtok 15. 1. 2009 sme oficiálne zahájili Medzinárodný rok astronómie 2009 (IYA 2009) aj na našej hvezdárni.

Na úvod programu privítala návštevníkov riaditeľka hvezdárne pani Mgr. Gabriela Kramáreková, ktorá aj oboznámila prítomných stručne s významným prívlastkom tohto roka. Potom nasledovala prednáška "Človek a vesmír" spojená s premietaním počítačovej prezentácie. V nej RNDr. Zdeněk Komárek vysvetlil vzájomné vzťahy astronómie a ďalších prírodných a technických vied, ako aj význam astronómie pre našu civilizáciu i jej členenie a históriu. Po prednáške sa rozvinula diskusia, ktorá trvala ešte dlhšie než samotná prednáška. Keďže počasie neumožňovalo pozorovanie Slnka v kupole, ako bolo naplánované, návštevníci sa presunuli do klubovne, kde si pozreli výstavku „Ako to bolo kedysi“ a dostali k nej odborný výklad.

prihovor_k_iya2009.jpgTáto skromná výstava poukazuje na našu prácu v minulosti pred 10 - 20 rokmi. Sú tu pomôcky a prístroje, ktoré sme vtedy využívali pri našej činnosti. Ďalej sú tu vystavené naše informačné a metodické materiály, práce, ktoré u nás vznikli, ako aj staré časopisy a ročenky, ktoré sme kedysi odoberali.

 

 

Zdroj: http://www.hvezdaren-mi.sk/podujatia/zahajenie-iya-2009-na-hvezdarni-v-michalovciach.html

Regionálne osvetové stredisko v Trebišove, úsek astronómie

Regionálne osvetové stredisko, úsek astronómie, v Trebišove oficiálne otvorilo Medzinárodný rok astronómie v piatok 16. januára podujatím pre študentov Združenej strednej školy – hotelovej akadémie v Trebišove. Na úvod ich privítala riaditeľka ROS Mgr. Beáta Kereštanová. Po krátkom úvode si účastníci vypočuli prednášky o astronómii, ako vede, o vývoji pozorovacej techniky a novinkách vo výskume slnečnej sústavy.


Po prezentáciách sa študenti presunuli k našej pozorovacej technike, kde si vypočuli informácie nielen o konkrétnych ďalekohľadoch, ale si ich prakticky vyskúšali na našom balkóne.

Od 13. do 14. hod. bolo naplánované pozorovanie fotosféry Slnka, ktoré sme žiaľ nemohli uskutočniť z dôvodu nepriaznivého počasia.

V popoludňajších hodinách si naši členovia astronomického krúžku a Klubu astronómov mohli pozrieť prezentáciu o Galileovi Galileim, po ktorej ostali aj na pozorovanie večernej oblohy. Vzhľadom na stále pretrvávajúce nepriaznivé počasie sme pre nich a verejnosť pripravili náhradný program.

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

Medzinárodný rok astronómie IYA 2009 sme zahájili 16.1.2009. V poludňajších hodinách sme na Námestí slobody v Kysuckom Novom Meste pripravili pozorovanie Slnka a Venuše pomocou prenosných ďalekohľadov. Vďaka počasiu sa pozorovanie podobalo viac na nácvik rozkladania a skladania ďalekohľadov medzi snehovými prehánkami. Asi 40 pozorovateľov si mohlo pozrieť naše zubaté slniečko.

Vo večerných hodinách sa v priestoroch hvezdárne uskutočnila prednáška Mgr. Evy Neubauerovej, odbornej pracovníčky, o dôvodoch a význame IYA2009. Vzhľadom na zamračenú oblohu a sneženie sa plánované pozorovanie nočnej oblohy neuskutočnilo.

Zdroj: http://www.astrokysuce.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=94

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava