Materiály na stiahnutie

Materiály k Medzinárodnému roku astronómie (IYA):
Banner Slovenského národného uzla IYA jpg
Logo Slovenského národného uzla IYA jpg
Reklama (trailer) na IYA v slovenskom jazyku mov (30 MB)
Brožúra vydaná Medzinárodnou astronomickou úniou k IYA pdf (2,5 MB)
  Pohľadnica k IYA 2009(predná strana / zadná strana)

pdf (1 MB)

Referát RNDr. D. Chochola, DrSc. na medzinárodnej konferencii: „Communicating Astronomy with the public 2007“, ktorá sa konala v Aténach (Grécko) v dňoch 8.-11.10.2007 pdf (324 kB)
Kalendár 2009 - Exoplanéty(aktivita SZAA a MO SZAA Poniky k IYA 2009)

zip (7 MB)

Slovenský poster k IYA 2009 vystavený na kongrese IAU v Brazílií

pdf (6 MB)

 

Brožúry, plagáty:
  Plagáty Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV k IYA 2009: 1. plagát / 2. plagát

pdf (3 MB)

Zachráňme noc - brožúra o problematike svetelného znečistenia (podporené agentúrou APVV)

pdf

My potrebujeme tmu... a tma potrebuje našu pomoc - skladačka k problematike svetelného znečistenia (podporené BBSK)

pdf

Mapa svetelného znečistenia - plagát svetelného znečistenia Európy (70 x 80 cm) - (podporené Kontom Orange)

pdf

Plagát Vnútro Slnka - (z grantu APVV)

pdf

Plagát Slnečná atmosféra - (z grantu APVV)

pdf

Plagát Vznik a vývoj vesmíru - (z grantu APVV)

pdf

Plagát Galaxie - základné stavebné kamene vesmíru - (z grantu APVV)

pdf

Plagát Slnečná sústava - (z grantu APVV)

pdf

Plagát Mesiac - (z grantu APVV)

pdf

Plagát Moderné astronomické prístroje - (z grantu APVV)

pdf

Plagát Moderné metódy astronomického výskumu - (z grantu APVV)

pdf

Plagát MO SZAA Poniky k Medzinárodnému roku astronómie

pdf

Plagát Pod hviezdnou oblohou, časť 1.: Nohami pevne na zemi

pdf

Plagát Slovenskej ústrednej hvezdárne k IYA 2009

pdf

 

Materiály k aktivitám astronomických zariadení v rámci IYA 2009:

Zborník prednášok a príspevkov

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2007

html

Zborník prednášok a príspevkov

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2008

html

Zborník prednášok a príspevkov

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2009

html

 

Počítačové programy na spustenie:

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava