Kalendár udalostí

Na tejto stránke si vás dovoľujeme oboznámiť s aktivitami jednotlivých hvezdární, ktoré sa konali v rámci Medzinárodného roku astronómie, ako aj s prebiehajúcimi projektami v rámci národných či medzinárodných projektov. Aktivity sú zoradené v tabuľke podľa mesiacov. V prípade, že budú informácie k jednotlivým aktivitám rozsiahlejšieho charakteru, kliknite prosím na link konkrétnej aktivity.

Uskutočnené podujatia:

Január 2010

dátum

miesto

názov akcie

bližší popis / link
9.-10.1. Paríž
(hl.budova UNESCO)
Slávnostné ukončenie IYA 2009 http://www.beyond2009.org/

Za Slovensko sa na ukončení zúčastnili:

  1. RNDr. Drahomír Chochol, DrSc. - predseda slovenského koordinačného výboru IYA
  2. RNDr. Igor Túnyi, CSc. - člen predsedníctva SAV
Počas celého roka 2009

dátum

miesto

názov akcie

bližší popis / link
2009 Považská hvezdáreň v Žiline Svet v noci
Výstava fotografii v zádverí Makovického domu
www.hvezdaren.zilina.net
2009 celá SR Svet v noci
fotosúťaž Svieťme si na cestu, nie na hviezdy
www.svetelneznecistenie.sk
December 2009

dátum

miesto

názov akcie

bližší popis / link
do 31.12. Kysucká hvezdáreň výstava "Čaro vesmíru" http://www.astrokysuce.sk
december Bratislava astronomické prednášky na školách, pozorovania pre verejnosť v sobotu www.vesmir.sk
3.-28.12. Humenné Výstava: Svetelné znečistenie http://www.szaa.org
do 4.12. Liptovský Mikuláš výstava "Zo Zeme do vesmíru" (258 návštev) 10 bannerov: propagácia IYA2009 a krásy vesmíru na fotografiách
do 2.12. Michalovce Výstava: Svetelné znečistenie http://www.szaa.org
November 2009

dátum

miesto

názov akcie

bližší popis / link
16.11.-30.11. Tvrdošín výstava "Čaro vesmíru" http://www.astrokysuce.sk
od 26.11. Liptovský Mikuláš výstava "Zo Zeme do vesmíru" (258 návštev) 10 bannerov: propagácia IYA2009 a krásy vesmíru na fotografiách
16.11.-25.11. Ružomberok - verejné priestranstvá výstava "Zo Zeme do vesmíru" (258 návštev) 10 bannerov: propagácia IYA2009 a krásy vesmíru na fotografiách
od 12.11. Michalovce Výstava: Svetelné znečistenie http://www.szaa.org
3.11.-12.11. Bytča - verejné priestranstvá výstava "Zo Zeme do vesmíru" (258 návštev) 10 bannerov: propagácia IYA2009 a krásy vesmíru na fotografiách
do 11.11. Rimavská Sobota Výstava: Svetelné znečistenie http://www.szaa.org
6.-8.11. Lutiše víkendové astronomické sústredenie pre mládež http://www.vesmir.sk/...
do 3.11. VÚC Žilina výstava "Zo Zeme do vesmíru" (258 návštev) 10 bannerov: propagácia IYA2009 a krásy vesmíru na fotografiách
november Bratislava astronomické prednášky na školách, pozorovania pre verejnosť v sobotu www.vesmir.sk
Október 2009

dátum

miesto

názov akcie

bližší popis / link
od 23.10. VÚC Žilina výstava "Zo Zeme do vesmíru" (258 návštev) 10 bannerov: propagácia IYA2009 a krásy vesmíru na fotografiách
do 20.10. Žilina, Krajské kultúrne stredisko výstava "Čaro vesmíru" (cca 600 návštev) http://www.astrokysuce.sk/...
október Rimavská Sobota Výstava: Svetelné znečistenie http://www.szaa.org
október Bratislava astronomické prednášky na školách, pozorovania pre verejnosť v sobotu www.vesmir.sk
September 2009

dátum

miesto

názov akcie

bližší popis / link
4.-30.9. park pri kaplnke sv. Michala, Hlavná ul.,Košice Výstava: VESMÍR - dobrodružstvo objavov www.upjs.sk/aktuality/...
od 28.9. Žilina, Krajské kultúrne stredisko výstava "Čaro vesmíru" (cca 600 návštev) http://www.astrokysuce.sk/...
14.-25.9. Bytča výstava "Čaro vesmíru" (250 návštev) http://www.astrokysuce.sk/...
od 21.9. Rimavská Sobota Výstava: Svetelné znečistenie http://www.szaa.org
9.-18.9. Detský domov, Štrbská ul., Košice Výstava: Svetelné znečistenie http://www.szaa.org
od 11.9. Bratislava astronomické prednášky na školách, pozorovania pre verejnosť v sobotu www.vesmir.sk
10.-13.9. Brno (ČR) Astronomický festival http://festival.hvezdarna.cz/
do 1.9. Kysucká hvezdáreň výstava "Čaro vesmíru" (258 návštev) http://www.astrokysuce.sk/...
August 2009

dátum

miesto

názov akcie

bližší popis / link
august Kysucká hvezdáreň výstava "Čaro vesmíru" (258 návštev) http://www.astrokysuce.sk/...
17.8.-21.8. Kysucká hvezdáreň Pozorovania pre verejnosť pri príležitosti 1.pozorovania Galilea http://www.astrokysuce.sk
25.8. celoslovenská akcia pripravované verejné pozorovania pri príležitosti prvého "verejného pozorovania" Galilea Galileiho
Júl 2009

dátum

miesto

názov akcie

bližší popis / link
júl Kysucká hvezdáreň výstava "Čaro vesmíru" (258 návštev) http://www.astrokysuce.sk/...
jún - júl Knižnica M. Hrebendu, Rim. Sobota Výstava fotografií - Vesmír III. www.kniznica.rimavska-sobota.sk
Jún 2009

dátum

miesto

názov akcie

bližší popis / link
8.-28.6. mesto Martin Výstava: Svetelné znečistenie http://www.szaa.org
26.6. Hvezdáreň, Senec prednáška: Premenné hviezdy www.solarastronomy.sk/...
25.6. CVČ Domino, Košice prednáška: Zachráňme noc www.cvcdomino.sk
do 10.6. Martin výstava "Čaro vesmíru" (1022 návštev) http://www.astrokysuce.sk/...
do 7.6. Astro. pozorovateľňa M.R.Štefánika pri Gymn. V.P. Tótha, Martin výstava astronomickej fotografie "Čaro vesmíru" http://www.astrokysuce.sk/...
do 7.6. HaP Maximiliána Hella, Žiar nad Hronom Výstava: Svetelné znečistenie http://www.szaa.org
jún Knižnica M. Hrebendu, Rim. Sobota Výstava fotografií - Vesmír III. www.kniznica.rimavska-sobota.sk
Máj 2009

dátum

miesto

názov akcie

bližší popis / link
29.5. Hvezdáreň, Senec prednáška: Kozmológia - Predstavy o minulosti a budúcnosti vesmíru www.solarastronomy.sk/...
od 18.5. HaP Maximiliána Hella, Žiar nad Hronom Výstava: Svetelné znečistenie http://www.szaa.org
11.-17.5. Envirofilm 2009 (mesto neuvedené) Výstava: Svetelné znečistenie http://www.szaa.org
do 7.5. Tríbečské múzeum, Topoľčany Výstava - Kozmonautika v službách astronómie http://www.astrokysuce.sk/
od 5.5. Astro. pozorovateľňa M.R.Štefánika pri Gymn. V.P. Tótha, Martin výstava astronomickej fotografie "Čaro vesmíru" http://www.astrokysuce.sk/...
od 4.5. Martin výstava "Čaro vesmíru" (1022 návštev) http://www.astrokysuce.sk/...
do 3.5. Snina výstava: Svetelné znečistenie www.szaa.org
máj Knižnica M. Hrebendu, Rim. Sobota Výstava fotografií - Vesmír II. www.kniznica.rimavska-sobota.sk
Apríl 2009

dátum

miesto

názov akcie

bližší popis / link
28.4. Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica prednáška: Ohrozuje nás Slnko? www.astro.sk/...
23.-25.4. AsÚ SAV, Tatranská Lomnica Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov www.astro.sk/...
24.4. Hvezdáreň, Senec prednáška: Meteorológia - Globálne otepľovanie a počasie na Zemi www.solarastronomy.sk/...
19.4. - 22.4. Kongresové centrum SAV, Smolenice Seminár Tvorivý učiteľ fyziky www.pansophia.sk
21.4. Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica prednáška: Možné zrážky s asteroidmi www.astro.sk/...
od 14.4. Snina výstava: Svetelné znečistenie www.szaa.org
do 14.4. Hvezd. a planet., Prešov Výstava: Svetelné znečistenie www.szaa.org
14.4. Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica prednáška: Galaxie a expanzia Vesmíru www.astro.sk/...
od 7.4. Tríbečské múzeum, Topoľčany Výstava - Kozmonautika v službách astronómie http://www.astrokysuce.sk/
1.-7.4. Tekovská hvezdáreň v Leviciach súbor aktivít v rámci 100 hodín astronómie www.hvezdarenlevice.sk
7.4. Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica prednáška: Svet komét www.astro.sk/...
2.-5.4. Astronomický ústav SAV, Stará Lesná súbor aktivít v rámci 100 hodín astronómie www.astro.sk/...
2. - 5.4. Hvezdáreň Rim. Sobota 100 hodín astronómie (pozorovanie, prednášky) www.astrors.sk/...
3.-5.4. Bratislava: nábrežie Dunaja, hrad, Koliba prednášky pre školy a verejné pozorovania www.vesmir.sk/...
2.4. Hlavné nám., Rim. Sobota 100 hodín astronómie (pozorovanie) www.astrors.sk
2.4. Gymnáziá v Revúcej 100 hodín astronómie www.szaa.org
apríl Michalovce výstava: Za čiernym Slnkom www.hvezdaren-mi.sk
apríl Gymnázium, Fiľakovo výstava: Z klenotov neba a zeme www.gymfilakovo.sk
apríl Knižnica M. Hrebendu, Rim. Sobota Výstava fotografií - Vesmír II. www.kniznica.rimavska-sobota.sk
Marec 2009

dátum

miesto

názov akcie

bližší popis / link
3.3. - 31.3. Nový Jičín(ČR), Mestská knižnica Výstava: Čaro vesmíru (990 návštev) www.astrokysuce.sk
31.3. Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica prednáška: Ženy pri zrode modernej astronómie www.astro.sk/...
28.3. Rim. Sobota Hodina pre Zem (100 hodín astronómie) www.astrors.sk/...
27.-29.3. ŠvP Dobrá Voda celoslovenské víkendové astronomické sústredenie AKB http://www.vesmir.sk
20. - 27.3. MsKS, Humenné výstava: Stretnutie mikrosveta s makrosvetom www.astrokolonica.sk
27.3. Hvezdáreň, Senec prednáška: Zem na strelnici - Impakt asteroidov a komét na Zem www.solarastronomy.sk/...
od 26.3. Hvezd. a planet., Prešov Výstava: Svetelné znečistenie www.szaa.org
26.3. Hvezd. a planet., Prešov prednáška: Zachráňme noc www.astropresov.sk
24.3. Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica prednáška: Slnečná astrofyzika pred 101 rokmi a dnes www.astro.sk/...
7. - 23.3. Sobotište, Senica výstava: Svetelné znečistenie www.szaa.org/...
22.3. Hvezdáreň, Rim. Sobota Medzinárodný deň planetárií (astronómie) www.astrors.sk
marec Knižnica M. Hrebendu, Rim. Sobota Výstava fotografií - Vesmír I. www.kniznica.rimavska-sobota.sk
marec Gymnázium, Fiľakovo Výstava: Stretnutie mikrosveta s makrosvetom www.gymfilakovo.sk
marec Michalovce výstava: Za čiernym Slnkom www.hvezdaren-mi.sk

Február 2009

dátum

miesto

názov akcie

bližší popis / link
2.-6.2. Považská hvezdáreň v Žiline, pozorovateľňa Na Malom dieli GALILEIÁDA 2009 – Ako to videl Galileo?
Pozorovanie fáz Venuše
www.hvezdaren.zilina.net
február Knižnica M. Hrebendu, Rim. Sobota Výstava fotografií - Vesmír I. www.kniznica.rimavska-sobota.sk
február Gymnázium, Fiľakovo Výstava: Stretnutie mikrosveta s makrosvetom www.gymfilakovo.sk
február Valašské Meziříčí (ČR), Mestská knižnica Výstava: Čaro vesmíru (1298 návštev) www.astrokysuce.sk
február Michalovce výstava: Za čiernym Slnkom www.hvezdaren-mi.sk

Január 2009

dátum

miesto

názov akcie

bližší popis / link
30.1. Astronomický ústav SAV,
Tatr. Lomnica
Tlačová konferencia: otvorenie IYA 2009 na Slovensku http://www.astro.sk/...
15., 17.1. Hvezd. a planetárium Prešov program v planetáriu http://www.astropresov.sk
16.-17.1. MO SZAA a hvezdáreň v Rimavskej Sobote, resp. hlavné nám. v Rim. Sobote prezentácie, pozorovania, výstava http://www.szaa.org/...
16.-17.1. MO SZAA Sobotište pozorovanie oblohy, resp. projekcia oblohy http://www.szaa.org/...
17.1. Bratislava, areál PKO verejné pozorovanie oblohy http://www.vesmir.sk/
17.1. MO SZAA Spišská Nová Ves Pozorovanie Slnka (fotosféra a protuberancie)
16.-17.1. Hvezd. a planet., CVČ Domino, Košice Pohľady do tmy (pozorovania, premietania, výstava) http://www.szaa.org/...
16.-17.1. Slovenská ústredná hvezd. Hurbanovo Astronómia pre širokú verejnosť http://www.vesmir.sk/
16.1. ZŠ Ing. Kožacha, Spišská Nová Ves otvorenie výstavy Krásy vzdialeného vesmíru, premietanie filmov
16.1. Námestie slobody, Kysucké Nové Mesto verejné pozorovanie http://www.astrokysuce.sk
16.1. Kysucká hvezdáreň, Kysucké Nové Mesto prezentácia: IYA2009 - ciele a projekty http://www.astrokysuce.sk
16.1. MO SZAA Poniky pozorovania oblohy, resp. prednášky http://www.szaa.org/...
16.1. MO SZAA Spišská Nová Ves, ZŠ Ing. Kožacha otvorenie putovnej výstavy, premietanie filmov http://www.vesmir.sk/
16.1. Považská hvezdáreň v Žiline, pozorovateľňa Na Malom dieli večerné pozorovanie oblohy http://nova.zilina.net/...
15.-16.1. Paríž
(hl.budova UNESCO)
Slávnostné otvorenie IYA 2009 http://ama09.obspm.fr/ama09/open.php

Za Slovensko sa na otvorení zúčastnili:

  1. RNDr. Drahomír Chochol, DrSc - predseda slovenského koordinačného výboru IYA
  2. Ľubomír Urbančok - študent Gymnázia vo Fiľakove
15.1. Dom umenia,
Košice
Slávnostné otvorenie IYA 2009 na Slovensku, Koncert SAV
15.1. Hvezdáreň Michalovce prednášky, pozorovanie Slnka, výstava http://www.hvezdaren-mi.sk/
8.1. MO SZAA Spišská Nová Ves Pozorovanie Slnka (fotosféra a protuberancie)
December 2008

dátum

miesto

názov akcie

bližší popis / link
4.-6.12. AsÚ SAV, Tatranská Lomnica Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov www.astro.sk/...
Na seminári vystúpil Dr. Chochol s príspevkom Medzinárodný rok astronómie 2009 na Slovensku!

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava