Národné aktivity

Aktivity IYA 2009 na národnej a regionálnej úrovni sú organizované 20–členným Slovenským koordinačným výborom.

Kordinačný výbor združuje zástupcov astronomických inštitúcií a združení na Slovensku:

 • Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
 • Oddelenie astronomie a astrofyziky KAFZM FMFI Univerzity Komenskeho v Bratislave
 • Ústav fyzikálnych vied Univerzity P.J.Šafárika, Košice
 • Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Slovenský zväz astronómov amatérov
 • Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
 • regionálne a mestské hvezdárne
 • astronomické kluby v rôznych regiónoch Slovenska.

Predsedom slovenského koordinačného výboru je národný reprezentant Slovenska v IAU pre organizáciu IYA 2009 RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Národné aktivity realizácie IYA 2009 budú vychádzať z kľúčových projektov, uvedených v medzinárodných aktivitách. Okrem týchto akcií astronomické inštitúcie pripravujú:

 1. dni otvorených dverí
 2. prednášky pre širokú verejnosť
 3. prednášky pre školy
 4. vydanie pohľadnice k IYA 2009
 5. články v novinách a časopisoch – informácie o plánovaných akciách v roku 2009 budú uverejnené v čísle 6 časopisu KOZMOS, ktorý vyjde v decembri 2008
 6. vystúpenia v rozhlase a TV

Ak sa chcete viac dozvedieť o medzinárodných aktivitách realizovaných v rámci Slovenska, kliknite prosím na konkrétny projekt v medzinárodných aktivitách.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava