Kontaktujte nás

Národným reprezentantom Slovenska pre organizáciu Medzinárodného roku astronómie (IYA) 2009 a súčasne predsedom Slovenského koordinačného výboru IYA 2009 je RNDr. Drahomír Chochol, DrSc., vedúci stelárneho oddelenia Astronomického ústavu SAV, ktorý koordinuje aktivity IYA na Slovensku a súčasne zabezpečuje zapojenie Slovenska do medzinárodných aktivít v rámci kľúčových projektov.

V prípade, že sa chcete zapojiť do realizácie akcií IYA 2009 na národnej úrovni, píšte na adresu:

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.
Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica
e-mail: hccooh@lat.3ks

Podľa miesta svojho bydliska nájdete na interaktívnej mape Slovenska astronomickú inštitúciu, ktorá je k Vám najbližšie. Do lokálnych a regionálnych aktivít sa môžete zapojiť prostredníctvom tejto inštitúcie.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava