Vesmírne povedomie

Medzinárodný program, ktorý zoznámi deti zo sociálne slabších vrstiev a znevýhodnené deti s rozsahom a krásou vesmíru. Zdôrazní multikultulárny pôvod modernej astronómie v úsilí rozšíriť detský obzor a prebudiť ich zvedavosť v oblasti vied. Projekt vytvorí medzinárodné povedomie nášho postavenia vo Vesmíre a na Zemi využitím prirodzeného detského okúzlenia oblohou.

Vedúca projektu: Carolina Ödman

Link na oficiálnu stránku projektu (ang.)

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava