Zo Zeme do Vesmíru

Realizácia projektu na Slovensku

IYA2009 je jedinečnou príležitosťou prezentovať astronómiu celosvetovej verejnosti formou výstav astronomických snímok. Cieľom projektu je prezentovať nádherné astronomické snímky širokej verejnosti netradičným spôsobom.

Pri tejto príležitosti sa rozhodli aj hvezdárne na Slovensku uviesť niekoľko výstav, ktoré by mali dopomôcť k vytvoreniu obrazu o kráse astronómie a vesmíru

VESMÍR - Dobrodružstvo objavov

Nahliadnutie do tajov, ktoré kozmický priestor ukrýva, sprostredkuje i unikátna výstava “Vesmír – dobrodružstvo objavov”, ktorá sa presunula po Prahe , Brne a Ostrave aj do nášho mesta. Výstavu tvorí 48 veľkorozmerných fotografií vesmírnych objektov od telies slnečnej sústavy až po vzdialené galaxie, ktorých podivuhodné zábery boli urobené tými najväčšími astronomickými observatóriami – umiestnenými nielen na zemskom povrchu, ale taktiež v kozmickom priestore. Návštevníci si môžu prehliadnuť nielen kamenné a plynné planéty, ale taktiež i hmloviny, hviezdokopy a objekty na samotných hraniciach viditeľného vesmíru. Autormi fotografií sú pracovníci astrofyzikálnych ústavov v Mexiku a v Španielsku. Výstava vznikla za podpory UNESCO, Medzinárodnej astronomickej únie, Astronomického ústavu AV ČR, Hlavného mesta Prahy, Národného divadla v Prahe a mnohých ďalších organizácií pod vedením prof. RNDr. J. Palouša, DrSc.

Iniciátorom výzvy k inštalácii tejto výstavy v Košiciach stal sa prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. Táto myšlienka oslovila jeho kolegov z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ (prof. Sovák, doc. Jaščur, Dr. Kíreš, Dr. Dirner, Dr. Parimucha, Dr. Gális) a ÚEF SAV (doc. Flachbart, dr. Szabó) v Košiciach. Košické fyzikálne pracoviská, ktoré sa venujú popularizácii fyzikálnych vied a dosahujú v tejto oblasti mimoriadne úspechy sa združili, aby poskytli občanom a návštevníkom nášho mesta možnosť oboznámenia sa s touto unikátnou medzinárodnou výstavou. Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Slovenské technické múzeum, Regionálne centrum mládeže v Košiciach v spolupráci so samosprávou mesta Košice umožnia nahliadnúť do tajov kozmu prostredníctvom veľkorozmerných fotografií vytvorených najväčšími astronomickými observatóriami umiestnenými na zemskom povrchu i v kozmickom priestore. Autormi výstavy sú významný astronómovia z Španielska a Mexika. Podobná výstava je v rámci Medzinárodného roku astronómie realizovaná vo viacerých krajinách sveta. Výstavu sprevádza bohatý sprievodný program ( populárne prednášky pre verejnosť, prehliadky nočnej oblohy organizované členmi astronomického klubu PALLAS, výtvarná, fotografická a literárna súťaž na tému z astronómie pre žiakov základných škôl) zamerané na propagáciu medzinárodného roku astronómie.


Slovenské technické múzeum v Košiciach - výstava Astronómia

Expozícia s názvom ASTRONÓMIA sa skladá z dvoch častí. Na prízemí sa nachádza časť venovaná dejinám astronómie na Slovensku. Na desiatich paneloch sú dokumentované univerzity a školy, hvezdárne, osobnosti, ktoré na nich pôsobili, ale i tí, ktorí doma nenašli uplatnenie a pôsobili mimo územia dnešného Slovenska (Regiomontanus, Hell, Frőhlich, Konkoly-Thége, Štefánik, Bečvář, Pajdušáková).

Druhá časť expozície sa nachádza na druhom poschodí. Je zameraná na prístrojovú techniku v astronómii od najstarších čias po súčasnosť. Na ploche 150 m2 sa nachádza cca 100 zbierok. Medzi vzácne zbierky patrí kolekcia slnečných hodín zo 17.-18. storočia, armilárna sféra a glóbusy hviezdnej oblohy zo začiatku 18. storočia a rôzne ďalekohľady. V expozícii sa nachádzajú aj voľne umiestnené ďalekohľady, cez ktoré si návštevník môže vyskúšať, aký je rozdiel v zobrazovaní šošovkovým a zrkadlovým ďalekohľadom, astronomickým a teristickým ďalekohľadom.

Jedným z astronomických prístrojov, ktoré umožňujú znázorniť nočnú oblohu tak, ako ju vidíme za ideálnych podmienok bez pomoci prístrojov je planetárium. Súčasťou expozície je aj technika, ktorá umožňuje využívať obrovské množstvo informácií z multimediálnych kompaktných diskov (napr. Encyklopédia vesmíru, Dobývanie vesmíru a iné) a videoprojekcia.


Hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste - výstava Čaro vesmíru

Výstava astronomických fotografií najmä amatérskych fotografov zo Žilinského kraja. Sprostredkováva krásu zdanlivo čierneho nekonečne veľkého a nemenného vesmíru.

Keďže obe hvezdárne Žilinského samosprávneho kraja sú lokalizované v jeho západnej časti, výstava je určená predovšetkým pre obyvateľov tých regiónov, ktorí nemajú možnosť priamo pozorovať vesmír pomocou špičkových astronomických ďalekohľadov týchto hvezdární. Preto je koncipovaná ako prenosná putovná výstava. V súčasnosti pozostáva z 50 kusov fotografií v klip-rámoch veľkosti 40x50 cm a 30 kusov fotografií v klip-rámoch veľkosti 30x40 cm umiestnených na desiatich ľahko prenosných paneloch. To umožňuje inštalovať výstavu v priestoroch ľubovoľnej kultúrnej alebo vzdelávacej inštitúcie kraja.

Výstava bola v roku 2007 podporená z Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Považská hvezdáreň v Žiline - výstava Svet v noci (The World at Night)

Výstava fotografii v zádverí Makovického domu
Na ul. Horný Val 20/41 v Žiline, denne 8:00-16:00

Svet v noci ( TWAN ) je nový projekt, ktorého cieľom je ukázať verejnosti zbierku fotografických prác vynikajúcich autorov. Zachytávajú svetové prírodné a kultúrne pamätihodnosti na pozadí hviezdnej oblohy. Projekt je oficiálnou súčasťou Medzinárodného roku astronómie – IYA 2009 ( www.iya2009.org )Hviezdna obloha na snímkach je rovnaká pre všetky národy, viery i politické systémy. Jej rovnako pokojný a majestátny vzhľad nad horizontom tvorí nielen rovnaké pozadie klenotom prírody a ľudstva, ale aj zjednocuje obyvateľov Zeme, malého ostrova v nesmiernom oceáne Vesmíru, v ich úsilí po mieri a pokoji pre všetkých jej obyvateľov.

Svet v noci je výzvou k ľudskosti, porozumeniu a spolupráci. Iba málokto videl Zem z kozmu, opačný pohľad: zo Zeme na hviezdnu oblohu, ktorý je polovicou cesty človeka ku hviezdam, môžeme sprostredkovať verejnosti vynikajúcimi dielami významných svetových autorov. Celá výstava vyjde aj ako unikátna publikácia knižne a v elektronickej forme ako projekt IYA 2009. Snímky sú verejne prístupné na oficiálnej stránke projektu: http://www.twanight.org/newTWAN/index.asp

Časť projektu, ktorý predkladáme našej odbornej i laickej verejnosti môže byť aj inšpiráciou a výzvou pre našich autorov. Aj na Slovensku máme veľa prírodných krás a kultúrnych pamiatok, ktorých snímky na pozadí hviezdnej oblohy môžu obohatiť nielen nás, ale i ostatných pozemšťanov. Kým existujú miesta, nazasiahnuté svetelným znečistením, devastujúcim pohľad na hviezdnu oblohu, je treba konať. Napriek jednoduchosti spôsobov odstránenia svetelného znečistenia, môže obyvateľom veľkých miest trvať veľmi dlho, kým opäť uvidia na pozadí pamiatok a divov našej prírody najzreteľnejšiu časť majestátu Vesmíru – hviezdnu oblohu. Každý, čo i len regionálny úspech v tomto svetovom projekte tak môže byť prístupný všetkým a napĺňať jeho vznešené ideály.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava