SR v kľúčových projektoch

Aktivity IYA 2009 na národnej a regionálnej úrovni sú organizované 20–členným Slovenským koordinačným výborom.

Väčšinu z kľúčových projektov realizujú aj astronomické zariadenia na Slovensku. Ak sa chcete dozvedieť o realizovaných aktivitách ku konkrétnemu projektu v rámci Slovenska, vyberte si prosím zo zoznamu kľúčových projektov:

 1. 100 hodín astronómie
 2. Galileoskop
 3. Kozmický denník
 4. Portál Vesmíru
 5. Ona je astronómkou
 6. Tmavá obloha
 7. Astronómia a svetové dedičstvo
 8. Galileiho program tréningu učiteľov
 9. Vesmírne povedomie (UNAWE)
 10. Zo Zeme do Vesmíru
 11. Globálny rozvoj astronómie
© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava