Projekt 100 hodín astronómie

Realizácia projektu na Slovensku

100 hodinový celosvetový projekt, zahrňujúci živé vstupy z vedeckých observatórií, z astronomických pozorovacích akcií pre verejnosť a iných akcií z celého sveta. Jedným z kľúčových cieľov je umožniť širokej verejnosti pozorovanie ďalekohľadom, pri príležitosti 400. výročia prvého astronomického pozorovania ďalekohľadom, uskutočneného Galileom Galileim. Projekt sa uskutočnil v dňoch 2.-5.apríla 2009. Mesiac bol 2.apríla v prvej štvrti, takže bol tiež veľmi vhodným objektom na večerné pozorovania.


Viac o tom, ako projekt prebiehal na jednolivých astronomických pracoviskách sa môžete dočítať v časti Uskutočnené akcie, program, ktorý pripravili jednotlivé pracoviská nájdete v kalendári udalostí.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava