Sponzorstvo a dary

V prípade, že hodláte podporiť organizáciu podujatí IYA 2009 na Slovensku, pošlite finančnú hotovosť na číslo účtu: 7000117251/8180 (bežný účet AsÚ SAV: Dary a granty), variabilný symbol: 20082009.

Súčasne informujte RNDr. D. Chochola, DrSc. písomne, alebo e-mailom. Zoznam sponzorov (s ich logami) a darcov bude zverejnený na tejto webovej stránke.

Ďakujeme.

Sponzori a darcovia

logo

meno / názov

suma

     
© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava