Ona je astronómkou

Zrovnoprávnenie a posilnenie schopností žien je jedným z cieľov OSN v novom tisícročí. Projekt si kladie za cieľ zrovnoprávnenie žien v astronómii (a vo vede všeobecne), pričom na propagáciu využije web. Približne štvrtina všetkých profesionálnych astronómov sú ženy. Profesionálna astronómia priťahuje ženy a získava na ich účasti vo výskume. V niektorých krajinách nie sú profesionálne astronómky, kým v iných tvoria viac ako polovicu profesionálnych astronómov. Vedecká kariéra žien je silne ovplyvnená spoločenskými a kultúrnymi faktormi a nie je daná ich schopnosťami.

Profesionálne astronómky budú na webe prezentovať priebeh ich kariéry, niektoré aspekty ich súkromného života a ťažkosti, s ktorými sa stretli v ich profesionálnom živote a počas ich štúdia s ohľadom na otázky ich rovnoprávneho postavenia. Zvláštna pozornosť bude venovaná záujemkyniam o vysokoškolské štúdium, študentkám astronómie na vysokých školách a ašpirantkám na získanie titulu PhD vrátane pomoci pri získavaní štipendií.

Vedúca projektu: Francesca Primas a Enikö Patkos

Link na oficiálnu stránku projektu (ang.)

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava