Kozmický denník

Projekt nie je o astronómii ako o vede ale o tom, čo to znamená byť astronómom a vedcom.

Profesionálni astronómovia z piatich kontinentov zverejnia blogy o ich živote, kariére, priateľoch, záujmoch, najnovších objavoch a výzvach, ktorým musia pri výskume čeliť. V práci sú to manažéri, pozorovatelia, vedúci grantov, konštruktéri prístrojov a analytici napozorovaných údajov. Mimo observatórií, laboratórií a kancelárií sú to hudobníci, rodičia, fotografi, atléti atď.

Profesionálni astronómovia by mali vysvetliť jeden aspekt ich práce publiku populárnym spôsobom. Tieto vysvetlenia budú k dispozícii na webe a budú slúžiť na vydanie knihy.

Vedúca projektu: Mariana Barrosa

Link na oficiálnu stránku projektu (ang.)

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava