Koordinačný výbor

Slovenský koordinačný výbor IYA 2009 bol oficiálne ustanovený dňa 28. septembra 2007 na XV. zjazde Slovenskej Astronomickej Spoločnosti pri Slovenskej Akadémii vied (SAS pri SAV).

Členovia Slovenského koordinačného výboru:

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.
zástupca Slovenska v komisii Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) na prípravu IYA2009 a predseda slovenského koordinačného výboru  IYA, Tatranská Lomnica

Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica

tel:
052/7879127

mail:
hccooh@lat.3ks

 

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.
predseda Slovenského Astronomického komitétu IAU, Tatranská Lomnica

Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica

tel:
052/7879162

mail:
izagt@3as.k

 

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.
predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, Tatranská Lomnica

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica

tel:
052/7879126

mail:
vz@eat.3ks

 

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
riaditeľ Astronomického ústavu SAV, Tatranská Lomnica

Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica

tel:
052/7879142

mail:
sartvsnet@3as.k

 

prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.
vedúci Oddelenia astronomie a astrofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava

Oddelenie astronómie a astrofyziky
KAFZM FMFI UK
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava 4

tel:
02/65427916

mail:
opurcbnac@neet.rmfhpu.inabs.k

 

doc. RNDr. Michal Jaščur, PhD.
riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied Univerzity P.J.Šafárika, Košice

Ústav fyzikálnych vied UPJŠ
Park Angelinum 9
040 01 Košice

tel:
055/6221128

mail:
fu@vpusjs.k

  

RNDr. Pavol Rapavý
vedúci sekretariátu Slovenského Zväzu Astronómov Amatérov (SZAA) a riaditeľ hvezdárne, Rimavská Sobota

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
Tomášovská 63
979 01 Rimavská Sobota

tel:
047/5624709

mail:
sartro@ssartro.sks

  

Ing. Teodor Pintér
riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne, Hurbanovo

Slovenská ústredná hvezdáreň
Komárňanská 134
947 01 Hurbanovo

tel:
035/7602484

mail:
iptnres@hus.k

 

RNDr. Pavol Hazucha
Hvezdáreň Hlohovec

Hvezdáreň Hlohovec
Sládkovičova 41
920 01 Hlohovec

tel:
033/7301828

mail:
sarthoolh@.locars.k

  

RNDr. Danica Jančušková
Hvezdáreň a planetárium Prešov

Hvezdáreň v Prešove
Dilongova 17
080 01 Prešov

tel:
051/7722065

mail:
ajcnsuokava@tsorrpsevos.k

  

Mgr. Stanislav Kaniansky
riaditeľ Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella, Žiar nad Hronom

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella
Duklianskych hrdinov 21
965 01 Žiar nad Hronom

tel:
045/6723615

mail:
ks@ylpnateraui.mks

  

RNDr. Zdenek Komárek
Hvezdáreň Michalovce

Hvezdáreň Michalovce
Hrádok 1
071 01 Michalovce

tel:
056/6443260

mail:
niofh@evdzranem-.iks

  

Bc. Peter Kráčalík
predseda Astronomického klubu Bratislava

Astronomický klub Bratislava
Mamateyova 4
851 04 Bratislava

tel:
0908/526381

mail:
epotv@seim.rks

  

RNDr. Igor Kudzej, CSc
riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne, Humenné

Vihorlatská hvezdáreň
Mierová 4,
06601 Humenné

tel:
057/7752179

mail:
ivohlrtabo1ss@otlnni.eks

  

RNDr. Ján Mäsiar
riaditeľ Kysuckej hvezdárne,  Kysucké Nové Mesto

Kysucká hvezdáreň
Dolinský Potok 1278
024 01 Kysucké Nové Mesto

tel:
041/4212946

mail:
ajmnsaai@ruvzclini.aks

 

Vladimír Mešter
riaditeľ Hornonitrianskej hvezdárne Partizánske,  Partizánske

Hornonitrianska hvezdáreň Partizánske
P.O.Box 59
958 01  Partizánske

tel:
038/7497108

mail:
emtsreh@evdzranes.k

 

Bc. Rozália Ondíková
riaditeľka Tekovskej hvezdárne, Levice

Tekovská hvezdáreň Levice
Sokolovská 21
934 01 Levice

tel:
036/6312166

mail:
vhzeader.nelivecn@xert.aks

 

Matej Schmögner
Hvezdáreň Medzev

Hvezdáreň v Medzeve
Štoska 174
044 25 Medzev

tel:
055/4663675

mail:
csmhgoen@rsartmodeez.vks

 

RNDr. Svetozár Štefeček
Hvezdáreň Sobotište
Hvezdáreň Sobotište
906 05 Sobotište

tel:
0903/105735

mail:
vsseeth@evdzranes-botosiets.k

 

RNDr. Miroslav Znášik
riaditeľ Hvezdárne Žilina
Hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20
010 01 Žilina

tel:
041/5643200

mail:
zmanis@kuvzclini.aks

 

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava