Stretnutia

Realizátori v rámci projektu Učiace sa partnerstvá organizujú štyri medzinárodné stretnutia a workshopy, z ktorých každý sa uskutoční v jednej z partnerských krajín.

 1. nadnárodné stretnutie (25.-28.9.2008 v Grécku)
 2. nadnárodný seminár (6.-11.5.2009 v Poľsku)
 3. nadnárodný seminár (30.9.-5.10.2009 na Slovensku)
 4. nadnárodný seminár (25.-30.4.2010 vo Veľkej Británií)

Učiace sa partnerstvá Gruntvigu poskytnú pre každého účastníka jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s inými kultúrami. Hosťujúca krajina organizuje pre účastníkov tiež sociálne a kultúrne aktivity, ktoré im umožnia zvýšiť ich informovanosť o krajine.

1. nadnárodné stretnutie - Atény, Grécko

Link na oficiálnu stránku stretnutia

Partnerstvo uznáva potrebu plánovania šírenia výsledkov od samého začiatku. Z tohto dôvodu, prvý nadnárodný seminár zahrnul diskusiu a dohodu hodnotiacej metodológie, ktorá je použitá všetkými partnermi, ako aj smery šírenia výsledkov.

Starší učiaci sa v Grécku boli prizvaní na plánovaný začiatočný nadnárodný seminár, kde prispeli svojimi ideami.

Úlohou stretnutia bolo najmä:

 • Zdieľanie jestvujúcich modelov
 • Identifikácia príležitostí IYA2009
 • Vklad gréckych starších učiacich sa
 • Naplánovanie počiatočného zdroja pre každú krajinu
 • Odsúhlasenie tém pre T3 grafiky
 • Vytvorenie štruktúry webovej stránky, letákov a odsúhlasenie loga
 • Naplánovanie mobilít
 • Obstaranie špeciálnych potrieb
 • Filmovanie pre DVD

Na 1. nadnárodnom stretnutí AURORA POLARIS, ktoré sa konalo 25. – 28.9.2008 v Aténach sa za Slovensko zúčastnili:

RNDr. D. Jančušková za SAS
doc. RNDr. P. Paluš, CSc., pedagóg na U3V Komenského univerzity v Bratislave
PaeDr. M. Feriančíková, študentka U3V
RNDr. D. Chochol, DrSc., vedúci slovenskej časti projektu

2. nadnárodné stretnutie - Olsztyn, Poľsko

Link na oficiálnu stránku stretnutia

Na poľskom a slovenskom národnom seminári starší učiaci sa zohrali kľúčovú úlohu v hodnotení vytvorených výchovných zdrojov.

V rámci projektu bolo pred jeho samotným uskutočnením vytvorených niekoľko výchovných zdrojov, 10 T3 grafík v angličtine, leták a pripravilo sa spustenie globálnej webovej stránky projektu.

Úlohou stretnutia bolo najmä:

 • Informovanie o súčasnej komunikácií a spolupráci na projekte
 • Informácia o vytovrení 4 výchovných zdrojov a naplánovanie ďalších 4
 • Vytvorenie T3 grafiky pre Slepých
 • Vklad poľských starších učiacich sa
 • Filmové interviews so všetkými účastníkmi pre DVD
 • Osláviť štart Medzinárodného roku astronómie 2009

Na 2. nadnárodnom stretnutí AURORA POLARIS, ktoré sa konalo 7. – 10.5.2009 v Olsztyne sa za Slovensko zúčastnili:

RNDr. D. Jančušková za SAS
doc. RNDr. P. Paluš, CSc. a doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc pedagógovia na U3V Komenského univerzity v Bratislave
Ing. Pavol Rakovský, študent U3V KU v Bratislave
RNDr. D. Chochol, DrSc., vedúci slovenskej časti projektu

3. nadnárodné stretnutie - Tatranská Lomnica, Slovensko

Link na oficiálnu stránku stretnutia

Na poľskom a slovenskom národnom seminári starší učiaci sa zohrali kľúčovú úlohu v hodnotení vytvorených výchovných zdrojov.

Slovensko pripravilo v rámci projektu DVD "Dotyky s vesmírom" s animáciami astronomických javov v anglickej a slovenskej verzii, výstavu a prezentáciu o M.R.Štefánikovi. Pripravili sme aj zvukový sprievod k filmu o 4 slávnych astronómoch:
pozorovateľ a popularizátor astronómie Thomas Williamo Webb z Anglicka,
selenograf Johann Julius Schmidt z Grécka
, Mikuláš Koperník z Poľska
Milan Rastislav Štefánik zo Slovenska.
Účastníci stretnutia navštívili observatórium na Skalnatom Plese, slovenský orloj v Starej Bystrici, múzeum M.R.Štefánika v Košariskách, mohylu na Bradle a hvezdáreň UK v Modre.

V rámci projektu bolo pred jeho samotným uskutočnením potrebné zistiť odozvy na doterajšie výchovné zdroje vo všetkých partnerských krajinách, boli vytvorené T3 grafiky v gréckom, poľskom a slovenskom jazyku. Ďalej sa vytvorili ďalšie štyri výchovné zdroje, letáky. Starší učiaci sa začali využívať fórum na globálnej web stránke projektu.

Úlohou stretnutia bolo najmä:

 • Informovanie o súčasnej komunikácií a spolupráci na projekte
 • Informácia o odozve na 1. sadu zdrojov a vytvorenie 2. sady, ktorá je pilotovaná staršími učiacimi sa
 • Vklad slovenských starších učiacich sa
 • Filmovanie pre DVD
 • Úvahy o pokrokoch v Medzinárodnom roku astronómie 2009

3. nadnárodné stretnutie AURORA POLARIS sa konalo 30.9. – 5.10. 2009 na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici. Z celkového počtu 25 účastníkov bolo 18 z Grécka, Anglicka a Poľska.

4. nadnárodné stretnutie - Veľká Británia

Link na oficiálnu stránku stretnutia

Posledné zo série nadnárodných stretnutí sa uskutoční 25. - 30. apríla 2010.

Vo Veľkej Británii, starší učiaci sa pomôžu určiť cesty na šírenie výstupov projektu – napr. uverejnením správy v "U3A News", ktorý je národným letákom pre 650 skupín U3A vo Veľkej Británii.

Úlohou stretnutia bude najmä:

 • Prehľad projektu – komunikácia / spolupráca
 • Odozva partnerom na 2. sadu zdrojov
 • Vklad starších učiacich sa z Veľkej Británie
 • Filmovanie pre DVD
 • Úvahy o impakte Medzinárodného roku astronómie 2009
 • Identifikácia a schválenie smerov šíreniavýsledkov projektu
© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava