Aktivity v Poľsku

V projekte Gruntvig Planetárium v Olsztyne a Astronomické observatórium organizuje počítačový tréning pre seniorov, aby sa naučili, ako nájsť a získať informácie cez internet a pripraviť učiacich sa na internetovú účasť v riadených virtuálnych pozorovacích reláciách na veľkých astronomických ďalekohľadoch.

Časový plan je pripravený špecificky pre starších učiacich sa v Planetáriu a Astronomickom Observatóriu, s prednáškami o astronomických objektoch a ukážkami skutočných objektov na oblohe. Pre znevýhodnených učiacich sa sú taktiež plánované niektoré astronomické aktivity. Na základe skúseností získaných počas práce na Komenského projekte SEDEC (Vedecká výchova pre rozvoj európskeho občianstva), Planetárium v Olsztyne a Astronomické observatórium vyvinulo scenár hier a súťaží, v ktorých sa zúčastnia starí rodičia s vnúčatami.

Spolu s Termel-Astronomia.pl bude udrživať web stránku projektu a tvoriť astronomické a vesmírne video podkasty na web stránke a na DVD. Hlavnou aktivitou Planetária a Astronomického observatória v Olsztyne (OPiOA) sú astronomické výstavy pre širokú verejnosť, prednášky uskutočňované každý piatok už viac ako 30 rokov, astronomické pozorovania prezentujúce astronomické objekty a javy vedené vzdelanými a skúsenými zamestnancami.

Je tradíciou, že OPiOA poskytuje niektoré astronomicky orientované podujatia navrhnuté pre UTA v Olsztyne. V roku 2002 OPiOA realizoval projekt nazvaný "Rovnosť šancí" pre Poľskú nadáciu detí a mládeže, zameraný na izolované školské deti vo vidieckych oblastiach – cieľom tohto projektu budú izolovaní starší učiaci sa v podobných vidieckych oblastiach.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava