Partneri

Realizátormi projektu je 10 inštitúcií zo štyroch krajín a to Veľkej Británie (koordinátor projektu), Grécka, Poľska a Slovenska (partnerské krajiny). Všetkých desať organizácií je už do určitej miery zapojených do výchovy dospelých astronómov – mnohí so značnými skúsenosťmi z ich vlastnej krajiny.

Spolupracujúcou inštitúciou v každej krajine je univerzita, alebo jej ekvivalent. Partneri tiež identifikovali lokálne U3A skupiny starších učiacich sa a astronomických spoločností. Grécko a Poľsko má značné skúsenosti v manažovaní web stránok, zatiaľčo Slovensko a Veľká Británia majú skúsenosti s digitálnymi médiami. Výber inštitúcií v tomto projekte je uskutočnený na základe silnej spojitosti medzi úlohami a partnermi.

Všetky 4 krajiny boli reprezentované na konferencii “Sprostredkovanie astronómie verejnosti – 2007” (CAP) v Aténach v októbri 2007, kde sa uskutočnilo plánovanie Medzinárodného roku astronómie (IYA2009). Myšlienka vytvorenia projektu “Grundtvig – učiace sa partnerstvá” bola prijatá so zreteľom na zapojenie sa starších učiacich sa.

Inštitúcie zapojené do projektu sú angažovanými sprostredkovateľmi vedeckých znalostí, čo vedie k presvedčeniu, že IYA2009 poskytuje jedinečnú príležitosť výuky v medzinárodnom meradle. Potenciál pre výmenu praktických skúseností z celoživotnej výuky v štyroch krajinách je vzrušujúcou výzvou. Tento prístup pomôže zlepšiť nielen kvalitu popularizácie v každej krajine ale aj zlepšiť vzájomné porozumenie a rešpekt k rôznym kultúram v Európskej Únii.

Kliknutím na účastnícku krajinu projektu získajte podrobnejšie informácie

Partnerské krajiny:
       

Veľká Británia

Grécko

Poľsko

Slovensko

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava