Aktivity v Grécku

V Grécku Národná a Kapodistrianska Univerzita v Aténach spolupracovať s poľskými skupinami pri vytvorení a udržiavaní webovej stránky a tvorbe letákov. Popri výrobe zdrojov, starší učiaci sa sú prizvaní k účasti na popoludňajších a večerných prednáškach na UoA v Aténach.

Ich účasť je aktívna, vzhľadom nato, že boli požiadaní poskytnúť pripomienky k záverečným materiálom projektu. Podobné kurzy pre dospelých učiacich sa sú organizované v Thessalonikách v rámci spolupráce UoT a Klubu priateľov astronómie. Tieto aktivity zahŕňajú aj internetové výchovné astronomické zdroje. Efektívne šírenie výsledkov a vedomostí väčších skupín učiacich sa je možné počas ich účasti na dvoch veľkých verejných výstavách: jedna v Thessalonikách a druhá v Aténach.

Grécki patrneri projektu pripravili pre účastníkov nasledovné aktivity:
- účasť dospelých učiacich sa na večerných prednáškach v Aténach a Thessalonikách
- účasť dospelých učiacich sa na prednáškach o internetových astronomických zdrojoch organizovaných v Aténach (výchovné súbory dát, virtuálne observatóriá)
- výstavy malých ďalekohľadov umiestnených v oboch budovách univerzity a Mechanizmu Antikythera umiestneného v Národnom Archeologickom Múzeu v Aténach
- informácie pre učiacich sa o astronomických zdrojoch pre všetkých návštevníkov výstav HELEXPO

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava