Sprievodné DVD

Počas štyroch nadnárodných stretnutí sa plánuje vytvorenie informačného DVD disku, ktorého cieľom je predstaviť štyroch významných astronómov, pričom každá zo zúčastnených krajín predstaví jedného. Tvorba DVD a jeho distribúcia sa predpokladá v júli 2010.

DVD projektu bude dostupné na globálnej webovej stránke, po ukončení jeho realizácie si ho však budete môcť stiahnuť a spustiť aj na tejto internetovej stránke.

Na DVD budú prezentovaní títo astronómovia:

Johann Friedrich Julius Schmidt (1825-1884)

Grécko

Johann Friedrich Julius Schmidt sa narodil v Eutine v Nemecku a zomrel v Aténach v Grécku.

Schmidt sa preslávil v selenografii seizmológii, vulkanológii, meteorológii, premenných hviezdach a dvojhviezdach, kométach, meteoroch a planétach.

Vo veku 14 rokov začal pozorovať Mesiac malým ďalekohľadom a mapoval jeho povrch. V r. 1858 bol už uznávaným astronómom – nastúpil do práce na observatórium v Aténach a vytvoril monumentálnu mapu Mesiaca so 100 000 krátermi. Použil Ploesslov najmodernejší teleskop a využil výhodu vynikajúceho počasia v Aténach. Táto mapa bola prekonaná až pozorovaniami z kozmického priestoru.

Mikuláš Koperník (1473-1543)

Poľsko

Mikuláš Koperník sa narodil v Toruni a zomrel vo Fromberku v Poľsku.

Muž renesancie – matematik, astronóm, katolícky klerik, právnik, ekonóm. Vytvoril heliocentrický model Vesmíru – Koperníkovská revolúcia. Býval na zámku v Olsztyne – ekonomický administrátor kapituly vo Warmii. Na stene v Olstynskom zámku sa nachádza jeho unikátna astronomická tabuľka.

V diele De revolutionibus Koperník poskytol svetu revolučný koncept vesmíru. Zem prestal považovať za nehybný objekt v strede vesmíru, ukázal, že Zem počas dňa rotuje okolo svojej osi a počas roka obieha okolo Slnka. Koperníkov Vesmír je oveľa väčší ako sa dovtedy uvažovalo a ľudstvo stratilo svoju vesmírnu prioritu. Toto je najdôležitejší aspekt Koperníkovej práce a počiatok jeho vedeckej revolúcie.

Milan Rastislav Štefánik (1880-1919)

Slovensko

Milan Rastislav Štefánik sa narodil v Košariskách a zomrel v Ivánke pri Dunaji na Slovensku.

Štefánikove hlavné vedecké výsledky:
Meranie rotácie planéty Venuše,
Pozorovanie jasných bodov na povrchu Slnka,
Meranie spektrálnych čiar,
Zatmenie Slnka v r. 1911 – zjasnenie koróny na póloch,
Vylepšenie spektroheliografu.

Štefánik chcel vlastniť vlastné observatórium, ako jeho školiteľ Prof. Janssen. Urobil všetko pre realizáciu tejto myšlienky. V r. 1910 navštívil Tahiti, aby pozoroval prechod Halleyho kométy cez slnečný disk. Vybudoval prechodné observatórium a daroval ho Francúzsku v r. 1912. Veľmi čistá obloha na ostrovoch Tahiti a Vavau ho inšpirovala na postavenie stáleho observatória na južnej oblohe. Jeho návrh predložený francúzskej akadémii bol akceptovaný vládou o dva roky neskôr. Nanešťastie došlo k vojne a myšlienka južného observatória bola realizovaná až v roku 1936. Európske južné observatórium bolo otvorené v šesťdesiatych rokoch minulého storočia.

Thomas William Webb (1806-1885)

Veľká Británia

Thomas William Webb sa narodil v Ross-on-Wye a zomrel v Hardwicku vo Veľkej Británii.

Webb sa preslávil:
Knihou: Nebeské Objekty pre bežné ďalekohľady – sprievodca oblohou publikovaný v r. 1859,
Pozorovaniami dvojhviezd, planét a Mesiaca,
Prvotným použitím postriebrených zrkadiel,
Písomnou korešpondenciou s astronómami okolo sveta,
Popularizáciou astronómie – obzvlášť medzi mládežou.

V r. 1858 13-ročný chlapec Arthur Ranyard (1845-1894) napísal Webbovi o tom, že si chce kúpiť ďalekohľad. Webbova povzbudivá odpoveď začala celoživotnú korešpondenciu medzi nimi. Ranyard sa stal tajomníkom Kráľovskej Astronomickej spoločnosti a organizátorom viacerých expedícii za zatmeniami Slnka. Webbov najväčší ďalekohľad mal 9-palcové postriebrené zrkadlo. Webb je považovaný za otca ametérskej astronómie vo Veľkej Británii.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava