Aktivity vo Veľkej Británii

The SHARE Initiative v súčasnej dobe vyvíja 5 projektov naviazaných na IYA2009, počnúc prácou s malými deťmi a končiac najstaršími členmi vidieckych komunít:

- Dva projekty zahrňujú rodiny učiace sa o astronomickom dedičstve
- dva projekty zoznamujú školy so slnečnou fyzikou
- Projekt Grundtvig – učiace sa partnerstvá doplní tieto projekty a vytvorí prekríženie ideí medzi nimi. Vytvorené zdroje sú vystavované na kažoročnej výstave organizovanej The SHARE Initiative v meste Hereford.

Asociovaným partnerom je Univerzita Glamorgan, ktorá prevádza večerné kurzy pre dospelých pre U3A skupiny v Južnom Walese.

Vo Veľkej Británii bude The SHARE Initiative koordinovať projekt, naviaže spojenie s Kráľovskou národnou internátnou školou pre slepcov vo veci podpory pri výrobe T3 grafík, asistencie pri tvorbe DVD a loga projektu. The SHARE Initiative bude hľadať dodatočnú podporu, ktorá umožní naučiť poľských immigrantov používať T3 software so zámerom prekladu výchovných zdrojov do poľštiny.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava