Aktuality

Na tejto stránke vám budeme ponúkať aktuálne informácie týkajúce sa projektu Grundtvig - Aurora Polaris.

Keďže sú aktivity projektu naviazané na aktivity v Medzinárodnom roku astronómie, kliknite si, prosím, na kalendár udalostí alebo si zistite aktivity vašej najbližšej hvezdárne.

Replika mechanizmu Antikythera na Astronomickom ústave SAV

Od 1.10. do 10.12.2009 si môžete na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici pozrieť aj výstavu repliky mechanizmu Antikythera, prvého mechanického počítača na výpočet polôh nebeských telies, ktorý skonštruovali okolo roku 150 p.n.l.Repliku prístroja spolu s ôsmimi informačnými panelmi poskytla Univerzita v Aténach.

     
     
     
   
© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava