Slovensko - partner projektu

Na Slovensku sú do projektu zapojené tri inštitúcie: Astronomický ústav SAV, Slovenská astronomická spoločnosť a Univerzita tretieho veku Centra pre ďalšie vzdelávanie Univerzity Komenského.

Astronomický ústav SAV

Na Slovensku je Astronomický ústav SAV AISAS) národnou organizáciou spolupracujúcou s ľudovými hvezdárňami, planetáriami a astronomickými skupinami.

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV

Asociovaným partnerom je Slovenská astronomická spoločnosť so sídlom v Tatranskej Lomnici, ktorá uskutoční prednášky v domovoch dôchodcov.

Univerzita tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Asociovaným partnerom je tiež Univerzita tretieho veku (UTA) Centra pre ďalšie vzdelávanie Komenského Univerzity, ktorej prednášky sú zamerané na skupinu seniorov z Bratislavy, starších ako 50 rokov. Kozultácie so staršími učiacimi sa si vyžiadali potrebu digitálnych zdrojov.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava