Poľsko - partner projektu

V Poľsku sú do projektu zapojené dve inštitúcie: Planetárium v Olsztyne a Astronomické observatórium (OPiOA) a Termel.

Planetárium v Olsztyne a Astronomické observatórium

Planetárium v Olsztyne a Astronomické observatórium (OPiOA) bolo otvorené v r. 1973 a je pamätníkom na počesť Mikuláša Koperníka – slávneho poľského astronóma. OPiOA má stálu zbierku meteoritov, uskutočnilo vyše dvadsať výstav a každý týždeň uskutočňuje astronomickú show pre verejnosť nad tridsať rokov.

Termel

Asociovaným partnerom je Termel, ktorý vlastní Astronomia.pl – Poľský Astronomický Portál. Táto nezisková organizácia vznikla v r. 2001 a pracuje v oblasti vzdelávania a popularizácie vedy; je najpopulárnejšou astronomickou internetovou službou v Poľsku.

Cieľovými skupinami projektu sú:

  1. Skupiny Univerzity tretieho veku
  2. Starší poslucháči z Domova dôchodcov v Olsztyne
  3. Starší poslucháči zo slepeckého ústavu v Olsztyne – Poľského združenia pre slepcov
Nízke zastúpenie miest v oblasti Warmie a Masúr spôsobuje, že výchovná infraštruktúra pre starších obyvateľov je na nízkej úrovni. Seniori čelia problémom kombinácie vekovej izolácie a špeciálnych potrieb – v dôsledku posihnutia zraku alebo mobility, prípadne oboch súčasne.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava