Grécko - partner projektu

V Grécku sú do projektu zapojené dve inštitúcie: Univerzita v Aténach (UoA/UoT) a Aristotelova Univerzita v Tesalonikách.

Univerzita v Aténach

V Grécku Univerzita v Aténach venuje mimoriadnu pozornosť Mechanizmu Antikythera, ktorý bol nájdený vo vraku lodi v roku 1900 a teraz je umiestnený v Národnom Archeologickom Múzeu v Aténach. Výskumná skupina Mechanizmu Antikythera hodlá vysvetliť fungovanie tohto jedinečného bronzového artefaktu širšiemu publiku, vrátane starších učiacich sa z celej Európy.

Aristotelova Univerzita v Tesalonikách

Asociovaným partnerom je Aristotelova Univerzita v Tesalonikách, ktorá zabezpečuje astronomické prednášky pre verejnosť. Asociovaným partnerom 2 je Klub priateľov astronómie V Tesalonikách (FACT), ktorý prednáša ľudom v dôchodkovom veku.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava