Veľká Británia - koordinátor projektu

Vo Veľkej Británií sú do projektu zapojené dve inštitúcie: The SHARE Initiative (TSI) a University of Glamorgan.

The SHARE Initiative

Vo Veľkej Británii je sídlom TSI vidiecky kraj Herefordshire v západnom Anglicku. TSI uskutočnil rozličné astronomické stretnutia a oddychové činnosti pre starších učiacich sa a viedol projekty založené na ochrane astronomického dedičstva. Konkrétnym zameraním TSI je vývoj zdrojov pre skupiny so zvláštnymi požiadavkami. TSI má vynikajúcu spoluprácu s Kráľovskou národnou internátnou školou pre slepcov (RNC) a zavádza prácu so zvukovou dotykovou (T3) grafikou. TSI pracuje ako spoločenský podnik a nezisková organizácia.

RNC podporila TSI pri výrobe DVD pre dva projekty Leonardo, skúmajúce T3 technológie - odborný tréning (AHVIIT) a diaľkové štúdium (AHVITED). Skúsenosti z týchto projektov povzbudili TSI k vedeniu ich vlastného projektu. TSI sa chce dozvedieť od Európskych partnerov ako ich rozličné organizácie prekonajú rôzne náročné úlohy, nastolené spoluprácou. TSI chce zistiť, či anglická verzia T3 grafiky môže byť prenesená do iných jazykov a kultúr.

University of Glamorgan

Asociovaným partnerom TSI je Univerzita Glamorgan so sídlom v južnom Walese. Výchova dospelých v astronómii je tu dobre rozvinutá so skvelými kontaktami na skupiny Univerzity 3. veku (U3A). Konzultácie s týmito skupinami umožňujú špecifikovať zdroje vhodné pre obyvateľov seniorov.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava