Granty

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc. predložil na grantové agentúry 2 projekty k IYA 2009:

1) Projekt „Medzinárodný rok astronómie 2009“

Projekt vo výške 2 milióny Sk, na finančné zabezpečenie domácich aktivít IYA 2009 (Medzinárodného roku astronómie) a aktívnu reprezentáciu Slovenska na stretnutiach k IYA v zahraničí. Projekt bol podaný v novembri 2007 na grantovú agentúru APVV v rámci výzvy „LPP 2007 – Popularizácia vedy“ a nebol grantovou agentúrou APVV podporený.

V prílohe nájdete:

2) Európsky projekt „AURORA POLARIS“

Európsky projekt v rámci programu GRUNDTVIG – učiace sa partnerstvá, na podporu aktivít seniorov. Zúčastnené krajiny sú: Anglicko, Grécko, Poľsko a Slovensko. Vo februári 2008 bol na Národnú agentúru SAAIC podaný projekt vo výške 18 000 Euro pre Slovensko.

Projekt „AURORA POLARIS“ bol pod číslom 84100468/p-PO schválený vo výške 18 000 Euro.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava