Globálny rozvoj astronómie

Rozvoj astronómie musí prebiehať v troch kľúčových oblastiach:

  1. profesionálnej (univerzity a výskum),
  2. verejnej (oznamovacie prostriedky, médiá a amatérske skupiny) a
  3. výchovnej (školy a informačné výchovné štruktúry).

V strede záujmu budú oblasti, kde nie sú silné astronomické spoločnosti. Realizácia bude sústredená na tréning, vývoj a vytvorenie sietí v každej kľúčovej oblasti. IYA2009 umožní zavedenie a rozšírenie regionálnych štruktúr a sietí v záujme globálneho rozvoja astronómie.

Vedúci projektu: Kevin Govender.

Link na oficiálnu stránku projektu (ang.)

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava