Fotografie

Na tejto stránke nájdete niekoľko fotografií z akcií, ktoré boli uskutočnené pri príležitosti Medzinárodného roku astronómie.

Výstavy

Výstava Svetelné znečistenie, Prešov 24.3.-14.4.2009

     

100 hodín astronómie

100 hodín astronómie v Bratislave 3.-5.4.2009

     
     
     
     
 

100 hodín astronómie na Astronomickom ústave SAV, 2.-5.4.2009

     
     
     
     
     
     
     
   

Tlačová konferencia na AsÚ SAV

Tlačová konferencia k IYA 2009 na Astronomickom ústave SAV, 30.1.2009

     
     
     
     
     
     

Foto: Pavol Bendík a Ľubomír Urbančok

Zahájenie IYA2009

 Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, 16.1.2009

     

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, 16.1.2009

     
     
     
     

Miestna organizácia SZAA Poniky, 16.1.2009

     

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava