Akcie s účasťou Slovenska

Na tejto stránke nájdete reportáže z uskutočnených medzinárodných aktivít s účasťou Slovenska

Celosvetové otvorenie IYA 2009

budova UNESCO, Paríž

Vo štvrtok 15.1.2009 o 8. hodine ráno sa otvorili brány sídla UNESCO v Paríži, aby privítali účastníkov slávnostného otvorenia Medzinárodného roku astronómie (IYA) 2009, ktorý sa koná pri príležitosti 400.výročia prvých astronomických pozorovaní ďalekohľadom, uskutočnených Galileom Galileim.

Slávnostný ceremoniál uvádzal známy hudobník Jean-Michel Jarre. Generálny tajomník UNESCO Koitchiro Matsura a prezidentka Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) Catherine Cesarsky priblížili účastníkom úlohu UNESCA a IAU pri zorganizovaní najvýznamnejšieho medzinárodného podujatia prvej dekády 21.storočia, konaného pod heslom: "Vesmír- objavuj ho pre seba". Astronomické akcie na celosvetovej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni budú prebiehať po celý rok 2009 a na ich uskutočnení sa budú podieľať astronomické inštitúcie celého sveta.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil celý rad významných svetových astronómov. Robert Wilson, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku za rok 1978, referoval o objave reliktového žiarenia Veľkého tresku. Baruch S. Blumberg, bývalý riaditeľ biologického inštitútu NASA (Nobelova cena za medicínu v roku 1976, predovšetkým za objav hepatitídy B), hovoril o astronomickom bádaní a o predstavách verejnosti o vede. Michel Mayor, objaviteľ prvej exoplanéty zrhnul objavy 334 dosiaľ objavených exoplanét. Jocelyn Bell Burnell, spoluobjaviteľka pulzarov referovala o pokrokoch vo výskume týchto objektov.

Slovensko v Paríži zastupuje predseda slovenského koordinačného výboru IYA 2009 Drahomír Chochol, vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici a študent Gymnázia vo Fiľakove Ľubomír Urbančok za Slovenský zväz astronómov amatérov.

Drahomír Chochol a Ľubomír Urbančok, Paríž


Národní koordinátori IYA v SR a ČR, ( zľava) Dr. Drahomír Chochol a známy český popularizátor Dr. Jiří Grygar, na otváracom ceremoniáli IYA, v UNESCO

Prezident UNESCO Koitchiro Matsura a prezidentka Medzinárodnej astronomickej únie, Dr. Catherine Cesarsky

Prezidentka Medzinárodnej astronomickej únie, Dr. Catherine Cesarsky

Objaviteľka pulzaru, Dr. Jocelyn Bell Burnell, v rozhovore s riaditeľom národnej vedeckej organizácie pre vedu, Davidom Stonnerom

Baruch S. Blumberg, bývalý riaditeľ biologického inštitútu NASA (Nobelova cena za medicínu v roku 1976, predovšetkým za objav hepatitídy B)

Držiteľ Nobelovej ceny za objav reliktného žiarenia, prof. Robert Wilson

Objaviteľ prvej planéty mimo Slnečnej sústavy, prof. Michel Mayor

Foto: Ľubomír Urbančok
Slovenský zväz astronómov amatérov

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava